Sharing is caring

In het voorjaar van 2020 organiseert BIZ Kempen, in samenwerking met SAM vzw, de basisopleiding schuldbemiddeling in de Kempen. Deze opleiding staat open voor hulpverleners van de erkende instellingen schuldbemiddeling van het samenwerkingsverband BIZ Kempen.

Inschrijven voor de Basisopleiding Schuldbemiddeling is mogelijk vanaf maandag 23 september om 10u via deze website.

Wat en voor wie?

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s en CAW’s die actief zijn binnen budget- en schuldhulpverlening of occasioneel met mensen met budgetterings- en/of schuldenproblemen te maken hebben.

Het is namelijk zo dat, in een decreet van 24-07-1996, enkele vereisten zijn gesteld aan deze OCMW’s en CAW’s (met het oog op het bekomen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling). Zo moet men beschikken over een maatschappelijk werker en een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring ofwel moeten ze een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam ‘Basisopleiding schuldbemiddeling’ aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

de deelnemingsvoorwaarden zijn streng; wie decretaal gezien baat heeft bij deze opleiding, krijgt absolute voorrang:

  • De deelnemers zijn werkzaam op een dienst budget- en schuldhulpverlening, hetzij bij een OCMW, hetzij bij een CAW, hetzij bij een samenwerkingsverband dat zich expliciet tot taak stelt budget- en schuldhulpverlening uit te oefenen voor cliënten met schulden;
  • De deelnemers hebben nog geen drie jaar ervaring met budgethulpverlening (budgetbegeleiding, budgetbeheer) en/of schuldbemiddeling zonder enig consumentenkrediet dat deel uitmaakt van die schuldbemiddeling.
  • De deelnemers gaan in hun toekomstig takenpakket worden ingeschakeld voor bemiddelingsdossiers met minstens één consumentenkrediet of als bemiddelaar dossiers collectieve schuldenregeling.
  • De deelnemers zijn na de opleiding, als bezitter van het bijhorende attest, van wezenlijk belang voor de erkenning van de dienst waar ze tewerkgesteld zijn, in het kader van erkenningsvoorwaarden diensten schuldbemiddeling. SAM vzw.

Praktische informatie

De cursus gaat door in het voorjaar van 2020 (januari – mei).

locatie: De locatie is nog niet gekend
Afhankelijk van de data en de locatie die we hiervoor kunnen vastleggen zal dit doorgaan in Geel, Herentals of Turnhout.

De 10 lesdata (onder voorbehoud) zijn de volgende:
Lesdata zijn nog niet bekend
lesdag 1: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 2: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 3: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 4: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 5: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 6: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 7: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 8: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 9: van 9.30u tot 16.30u.
lesdag 10: van 9.30u tot 16.30u.

Op de 11e (halve) dag vindt er een zelfevaluatie plaats (die op een elektronische wijze georganiseerd wordt).

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt 910 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s, en samenwerkingsverbanden) van het samenwerkingsverband BIZ Kempen. Deze prijs is inclusief broodjeslunch.