In het voorjaar van 2020 organiseert BIZ Kempen, in samenwerking met SAM vzw, de basisopleiding schuldbemiddeling in de Kempen. Deze opleiding staat open voor hulpverleners van de erkende instellingen schuldbemiddeling van het samenwerkingsverband BIZ Kempen.

Wat en voor wie?

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s en CAW’s die actief zijn binnen budget- en schuldhulpverlening of occasioneel met mensen met budgetterings- en/of schuldenproblemen te maken hebben.

Het is namelijk zo dat, in een decreet van 24-07-1996, enkele vereisten zijn gesteld aan deze OCMW’s en CAW’s (met het oog op het bekomen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling). Zo moet men beschikken over een maatschappelijk werker en een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring ofwel moeten ze een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam ‘Basisopleiding schuldbemiddeling’ aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

de deelnemingsvoorwaarden zijn streng; wie decretaal gezien baat heeft bij deze opleiding, krijgt absolute voorrang:

  • De deelnemers zijn werkzaam op een dienst budget- en schuldhulpverlening, hetzij bij een OCMW, hetzij bij een CAW, hetzij bij een samenwerkingsverband dat zich expliciet tot taak stelt budget- en schuldhulpverlening uit te oefenen voor cliënten met schulden;
  • De deelnemers hebben nog geen drie jaar ervaring met budgethulpverlening (budgetbegeleiding, budgetbeheer) en/of schuldbemiddeling zonder enig consumentenkrediet dat deel uitmaakt van die schuldbemiddeling.
  • De deelnemers gaan in hun toekomstig takenpakket worden ingeschakeld voor bemiddelingsdossiers met minstens één consumentenkrediet of als bemiddelaar dossiers collectieve schuldenregeling.
  • De deelnemers zijn na de opleiding, als bezitter van het bijhorende attest, van wezenlijk belang voor de erkenning van de dienst waar ze tewerkgesteld zijn, in het kader van erkenningsvoorwaarden diensten schuldbemiddeling. SAM vzw.

Praktische informatie

De cursus gaat door in het voorjaar van 2020 (januari – mei).

De 10 lesdata (onder voorbehoud) zijn de volgende:
lesdag 1: donderdag 23 woensdag 22 januari van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 2: maandag 3 februari van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 3: dinsdag 11 vrijdag 7 februari van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 4: dinsdag 3 maart van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 5: maandag 9 maart van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 6: dinsdag 17 maart van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 7: dinsdag 24 maart van 9.30u tot 16.30u – Zaal Joker, Welzijnscampus Turnhout
lesdag 8: dinsdag 31 maart van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 9: donderdag 30 april van 9.30u tot 16.30u – Vlinderzaal WZK Geel
lesdag 10: dinsdag 12 mei van 9.30u tot 16.30u – Zaal Hofkwartier, CAW Huis Herentals

Op de 11e (halve) dag vindt er een zelfevaluatie plaats (die op een elektronische wijze georganiseerd wordt). Dit gaat door op dinsdag 2 juni.

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt 910 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s, en samenwerkingsverbanden) van het samenwerkingsverband BIZ Kempen. Deze prijs is inclusief broodjeslunch.

Belangrijk! Je inschrijving bij BIZ Kempen betreft in feite een voorinschrijving, die door SAM nog wordt gecontroleerd. SAM neemt ook de eindbeslissing over wie uiteindelijk kan deelnemen. Deelnemers zijn volledig en correct ingeschreven, nadat zij de volledige deelnamekosten betaald hebben én van SAM een bevestiging krijgen per e-mail, waarin de nodige documenten en uitleg worden verschaft om de lessen te kunnen aanvatten.

!Deelnemers krijgen slechts een attest van de basisopleiding schuldbemiddeling als zij

  • minstens 9 van de 10 lesdagen volledig hebben gevolgd; daartoe zal elke lesgever aanwezigheden opnemen en doorgeven aan SAM;
  • hebben deelgenomen aan de eindtest, de zogenaamde ‘dag 11’

Via onderstaande knop kan je je inschrijven voor de basisopleiding schuldbemiddeling. Je wordt hiervoor omgeleid naar een website van SAM vzw om al je gegevens in te vullen. Schrijf je in voor de cursus in Geel (ism BIZ Kempen).

Deze opleiding is volzet.
Inschrijven is niet meer mogelijk.