Sharing is caring

 

Infomoment: Praktisch aan de slag met het Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

In mei 2017 kwam het Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling tot stand vanuit een aantal signalen uit de hulpverlening over het verloop van een collectieve schuldenregeling en de samenwerking hierin met advocaat-schuldbemiddelaars. Het protocol wil vooral de goede praktijken versterken zoals duidelijke communicatie, uitwisseling van gegevens en het menswaardige bestaan van cliënten.

Vanuit het samenwerkingsverband BudgetInZicht Kempen organiseren we 2 infomomenten in de Kempen over het samenwerkingsprotocol.

In een eerste, theoretisch luik vertellen we hoe dit protocol tot stand kwam en welke afspraken en richtlijnen er precies instaan.

In een tweede, praktisch luik is er vooral aandacht voor de praktische toepassing van het protocol. Hoe kan je het protocol toepassen op het moment dat het niet goed gaat in een collectieve schuldenregeling? We vertrekken hierbij vanuit casussen uit de praktijk.

Hiervoor willen we graag jouw verhaal horen. Waar loop je op vast in je samenwerking?

Wanneer loopt het wel goed? Wat zijn succesfactoren?

 

Praktisch

Keuze uit 2 momenten. De infomomenten zijn identiek en bestaan telkens uit een informatief en praktisch luik.

Programma

13u ontvangst

13u30 infomoment samenwerkingsprotocol collectieve schuldenregeling.

15u30 einde