Een cursus budgetteren is niet wat je zoekt? Misschien is de methodiek ‘Budget(praat)café wel iets voor jou of je cliënt!

De term budget(praat)café verwijst naar een laagdrempelig ont-moetingsplaats waar er op een informele manier van elkaar (lotgenoten) geleerd kan worden over alles wat met budget te maken heeft of in aanraking komt.

Deze vorm van leren, in dit geval over budget(teren), is vrij uniek in Vlaanderen. Het is ontstaan vanuit een behoefte bij heel wat mensen in onze regio. Deze methodiek/leervorm is het resultaat van een prachtig proefproject. Het idee is ontwikkeld bij BudgetInZicht Kempen en heeft proefgedraaid op twee plaatsen, te Geel en te Herentals.

Het resultaat van dit proefdraaien hebben we in een draaiboek gegoten. Wegens heel wat interesse in onze eigen regio en ook daarbuiten hebben we besloten om dit draaiboek vorm te geven. Je leest meer in het draaiboek over het ontstaan is, welk kader er rondhangt en wat de agogische aanpak en doelen van zo’n Budget(praat)café zijn.

Dit draaiboek mag vrij verspreid worden, mits vermelding van bron. Het staat je vrij om zelf een Budget(praat)café op te starten. Wel worden we hiervan graag op de hoogte gehouden, zodat we een idee hebben over de verdere verspreiding van het Budget(praat)café.

Voor wie wenst, kan hier gratis ondersteuning in krijgen vanuit BudgetInZicht Kempen. Dit kan gaan over het opstarten en/of ondersteuning bij moeilijkheden. Wanneer je wil opstarten, blijven we zo kort als mogelijk en zo lang als nodig ondersteunen. We laten het los van zodra de randvoorwaarden zijn ingevuld, omdat je dan vertrokken bent om autonoom verder te bestaan.

Draaiboek Budget(praat)café