Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.
Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen, voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor tijdwinst.

Periodieke evaluaties binnen hulpverleningstrajecten zorgen ervoor dat je op vaste tijdstippen stilstaat bij het traject. Door dit te doen samen met je cliënt blijf je aandacht hebben om je cliënt financieel redzaam te maken zodat deze op termijn ook kan uitstromen uit de hulpverlening.
Evalueren binnen het team kan bijdragen tot een gelijkvormige manier van werken. Dit zorgt ervoor dat je kritisch kijkt naar de begeleiding en dat beslissingen gedragen worden door heel het team. Dit altijd met het belang van de cliënt in het achterhoofd.

Sinds 2019 gingen we met de werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening aan de slag met het thema evalueren.
Vandaag kunnen we met veel trots het draaiboek “Evalueren in budget- en schuldhulpverlening” voorstellen.

Dit draaiboek reikt organisaties en hulpverleners evaluatiemethodieken aan om het budgethulpverleningstraject te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. De evaluatie richt zich zowel naar praktische opvolging als op persoonlijke beleving, met oog voor het individuele proces op maat van de cliënt.
In het draaiboek geven we toelichting over waarom we evalueren, wat we evalueren en wanneer en hoe we evalueren. Hiervoor stelden we concrete richtvragen op en maakten we praktische invulfiches die je onmiddellijk in de praktijk kan inzetten.

BIZ Kempen organiseert 2 infomomenten over het thema Evalueren in budget- en schuldhulpverlening in december 2021.
Tijdens het infomoment wordt het draaiboek evalueren in budget- en schuldhulpverlening voorgesteld. We staan ook stil bij de meerwaarde van evalueren voor jouw organisatie en in jouw hulpverleningstrajecten en hoe je concreet aan de slag kan met de bijgevoegde evaluatiefiches.

De infomomenten gaan online door en zijn gratis. Inschrijven is verplicht.
lesgever: Hanne Laenen , BudgetInZicht Kempen.

Infomoment 15 december

Woensdag 15 december 2021 van 9u00 tot 10u30
online via google meet

Infomoment 16 december

Donderdag 16 december 2021 van 9u00 tot 10u30
online via google meet

Wachtlijst

Schrijf je in op de wachtlijst indien de infomomenten volzet zijn, of je niet beschikbaar bent op 15 of 16 december, maar in de toekomst graag wil deelnemen aan een infomoment over evalueren in budget en schuldhulpverlening.