In mei 2017 kwam het Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling tot stand vanuit een aantal signalen uit de hulpverlening over het verloop van een collectieve schuldenregeling en de samenwerking hierin met advocaat-schuldbemiddelaars. Het protocol wil vooral de goede praktijken versterken zoals duidelijke communicatie, uitwisseling van gegevens en het menswaardige bestaan van cliënten.

Vanuit het samenwerkingsverband BudgetInZicht Kempen organiseren we 2 infomomenten in de Kempen over het samenwerkingsprotocol.

In een eerste, theoretisch luik vertellen we hoe dit protocol tot stand kwam en welke afspraken en richtlijnen er precies instaan.

In een tweede, praktisch luik is er vooral aandacht voor de praktische toepassing van het protocol. Hoe kan je het protocol toepassen op het moment dat het niet goed gaat in een collectieve schuldenregeling? We vertrekken hierbij vanuit casussen uit de praktijk.
Hiervoor willen we graag jouw verhaal horen. Waar loop je op vast in je samenwerking? Wanneer loopt het wel goed? Wat zijn succesfactoren? We vragen hiervoor om casussen en praktijkvragen in te sturen, dat kan steeds via deze link.

Praktisch

Keuze uit 2 momenten. De infomomenten zijn identiek en bestaan telkens uit een informatief en praktisch luik.

Dinsdag 11 juni 2019 in Welzijnscampus Turnhout (Stationstraat 80)

Programma

13u00 ontvangst
13u30 infomoment samenwerkingsprotocol collectieve schuldenregeling.
Informatief luik
praktisch luik
15u30 einde

Parking. Externen kunnen niet parkeren op de welzijnscampus. Je kan gratis parkeren op:
– Nieuwe Kaai (Aldi, dreamland, JBC) 10 minuten stappen
– Papenbruggestraat (Ring, AZ St. Elisabeth) 20 minuten stappen
Je kan betalend parkeren in parking Warande – inrit Wezenstraat 5 minuten stappen
Het station van Turnhout ligt op 5 minuten stappen

Maandag 17 juni 2019 in Thomas More Geel (Kleinhoefstraat 4)

Programma

13u00 ontvangst
13u30 infomoment samenwerkingsprotocol collectieve schuldenregeling.
Informatief luik
praktisch luik
15u30 einde

Parking. Parkeren kan op de grote studenten- of bezoekersparking.

inschrijven voor 1 mei 2019.

inschrijven infomoment samenwerkingsprotocol budget- en schuldhulpverlening aan cliënten met (een vermoeden van) een handicap.