Een wandeling door de taken, de opdrachten en de afrekeningen van gerechtsdeurwaarders

  • Welke taken kan een gerechtsdeurwaarder opnemen, in bijvoorbeeld een minnelijke of een gerechtelijke invordering, of nog in een ander kader?
  • Welke opdrachten heeft hij daarin dan te vervullen?
  • Welke tarieven moet en mag een gerechtsdeurwaarder aanrekenen? Wat is het wettelijk kader? Hoe moet je afrekeningen lezen en begrijpen?

Wil je graag een antwoord op bovenstaande vragen? Samen met SAM VZW organiseert BIZ Kempen een opleiding voor haar netwerk.

In deze opleiding maken we je op een toegankelijke manier wegwijs in de bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder in de verschillende fases van het invorderen van schulden. We vertrekken vanuit de minnelijke fase (Wet minnelijke invordering), tot de gerechtelijke fase (inclusief de diverse vormen van beslag). Ook de soorten kosten komen aan bod.

Je krijgt toelichting over de andere taken en beroepsaspecten van de gerechtsdeurwaarder. En we besteden aandacht aan de bijzondere procedure van de uithuiszetting. We illustreren de theoretische principes steeds met praktijksituatiesJe krijgt uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor wie?

Voor (budget- en schuld)hulpverleners die actief zijn in de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden). Ook andere geïnteresseerden kunnen deelnemen.

Begeleiding
Sarah Forsyth, jurist-schuldbemiddelaar OCMW Kortrijk

Ellen Van Cauwenbergh, kandidaat-gerechtsdeurwaarder verbonden aan het gerechtsdeurwaarderskantoor van Frank Spruyt in Brussel.

Kostprijs
De kostprijs voor het volgen van deze opleiding bedraagt 105 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, CAW’s, en samenwerkingsverbanden) van het samenwerkingsverband BIZ Kempen. Deze prijs is inclusief lunch.

© SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Praktisch:
– donderdag 5/12/2019 van 9u00-16u00; onthaal vanaf 8u30
– Locatie: Thomas More Hogeschool, lokaal F 103, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
– kostprijs: €105 per deelnemer, incl. lunch
– maximum aantal deelnemers: 23
– Inschrijven kan tot 20/11/2019. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Deze opleiding is volzet, het is niet meer mogelijk om in te schrijven.