Missie

Budgetinzicht Kempen is een regionaal samenwerkingsverband schuldpreventie in het arrondissement Turnhout. Het wil personen via preventie-initiatieven en een integraal aanbod aan schuld- en budgethulpverlening in staat stellen om op een duurzame wijze hun budget te managen. We willen hierbij de meest kwetsbare doelgroepen bereiken en het middenveld betrekken. We zetten in op schuldpreventie en nazorg voor de algemene bevolking en de meest kwetsbare doelgroepen van onze regio. We maken samen met allerhande partners schulden bespreekbaar bij de lokale bevolking.

We werken samen aan de professionalisering van schuldhulpverlening en schuldhulpverleners om schulden en schuldendossiers terug te dringen in onze regio. We bouwen een breed netwerk uit waar we beroep doen op de aanwezige expertise en werken we actief samen. Deze expertise willen we uitwisselen en implementeren waar nodig om elkaar verder te professionaliseren.
Schuldhulpverleners of intermediairs die in aanraking komen met het thema schulden kunnen gebruik maken van ons expertisecentrum. Daarnaast kan iedereen bij ons terecht om signalen door te geven die op structureel niveau moeten behandeld worden.

Visie

We willen als BudgetInZicht Kempen inspelen op de veranderende maatschappij. We verwachten dat het aantal mensen met (complexe) budget- en schuldenproblemen zullen toenemen in de toekomst.
Wij willen dit voorkomen. We willen ervoor zorgen dat:

  • Mensen competent hun budget kunnen beheren,

  • mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren waarmee ze te maken krijgen als consument,

  • mensen minder snel in (complexe) schuldendossiers terecht komen door de juiste preventiestrategieën te gebruiken,

  • mensen zo weinig mogelijk drempels moeten ervaren om gepaste hulp te vinden,

  • mensen minder snel hervallen in schulden- of budgetproblemen,

  • schuldhulpverleners zich voortdurend kunnen blijven professionaliseren,

  • het taboe dat er bestaat over schulden doorbroken en bespreekbaar kan worden,

Dit willen we bereiken door met de juiste partners samen te werken en oog te hebben voor de meest kwetsbaren in onze regio. Zo werken we samen elke potentiële partner die in contact komt met het thema schulden.