Belang van financiële opvoeding en – educatie

Een groeiende groep jongvolwassenen wordt geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Dit blijkt uit de statistieken van de Centrale voor kredieten en particulieren van de Nationale Bank van België en divers onderzoek. De manier waarop jongvolwassenen met geld omgaan, hun bestedingspartronen, kennis en vaardigheden om passende economische beslissingen te nemen heeft zijn wortels in de voorgaande levensfase(n). 12% van de jongeren vertoont financieel risicogedrag. Deze risicogedragingen hoeven niet problematisch te zijn, maar hebben het potentieel om, wanneer ze langdurig of frequent voorkomen, in de toekomst te leiden tot financiële moeilijkheden.

Financiële kennis, vaardigheden en competenties worden vaak naar voor geschoven als belangrijke beïnvloedende factoren van financieel gedrag en moeilijkheden. Financiële kennis, vaak aangeduid als financiële geletterdheid, verwijst vooral naar het begrijpen van bepaalde economische en financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en instrumenten.

Financiële opvoeding thuis beschermt in sterke mate tegen financieel risicogedrag. Financiële opvoeding mag enkel niet beperkt blijven tot het geven van zakgeld of het aansporen van jongeren om zelf geld te verdienen. Naast het goed beheren van zakgeld en inkomsten uit studentenarbeid omvat financiële opvoeding ook dat ouders met jongeren praten over geld en hen adviezen geven over bepaalde uitgaven of deze in vraag stellen. Het zijn van een goed rolmodel als ouders is hier ook een belangrijke factor.

Financiële educatie op school via interactieve werkvormen die toelaten financiële vaardigheden in te oefenen in realistische contexten. In eerste instantie zal samen met hen moeten worden gewerkt aan bewustwording en het doorbreken van weerstand.
Jongeren geven zelf de voorkeur aan het gebruik van interactieve werkvormen en inhouden die zoveel als mogelijk vertrekken van realistische contexten (bv. budgetteren bij het organiseren van een klas/schoolevenement) en spelelementen bevatten.

Ten slotte is er heel wat nood aan het versterken van vaardigheden en het versterken van een kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding. Jongeren moeten aandacht krijgen voor de wijze waarop marketing en leeftijdsgenoten inspelen op imago en statuskwesties en ze moeten leren omgaan met de sociale druk van leeftijdsgenoten.
Doorheen de hele schoolloopbaan moet er aandacht besteed worden aan het versterken of aanleren van een aantal competenties, die op dat moment passend zijn en aansluiten bij de leefwereld van de jongeren.

Bron: Cebud

BudgetInZicht Kempen ondersteunt jou als ouder en leerkracht!

Financiële opvoeding                                                           Financiële educatie in het onderwijs