Sharing is caring
 • 77
  Shares

 

CAW De Kempen 

WERFT AAN

voor BudgetInZicht Kempen

deeltijds medewerker (m/v/x)

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

BudgetInZicht (BIZ) Kempen is een dynamisch samenwerkingsverband dat schulden wil voorkomen in onze regio. Dit doen we door diverse en doordachte preventieprojecten op te zetten.

Kader van de opdracht

We zoeken een medewerker die instaat voor de voorbereiding, uitvoering & evaluatie van de geplande acties binnen het samenwerkingsverband BudgetInZicht Kempen.

BudgetInZicht (BIZ) Kempen is één van de 11 samenwerkingsverbanden in Vlaanderen die werken rond schuldpreventie met CAW’s, OCMW’s en Verenigingen Waar Armen het Woord nemen. We willen als BIZ Kempen inspelen op de veranderende maatschappij. We verwachten dat het aantal mensen met (complexe) budget- en schuldenproblemen zullen toenemen in de toekomst.
Wij willen dit voorkomen.

We willen ervoor zorgen dat:

 • mensen competent hun budget kunnen beheren

 • mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren waarmee ze te maken krijgen als consument

 • mensen minder snel in (complexe) schuldendossiers terecht komen door de juiste preventiestrategieën te gebruiken

 • mensen zo weinig mogelijk drempels moeten ervaren om gepaste hulp te vinden

 • mensen minder snel hervallen in schulden- of budgetproblemen

 • schuldhulpverleners zich voortdurend kunnen blijven professionaliseren

 • het taboe dat er bestaat over schulden doorbroken en bespreekbaar kan worden

Wat houdt de job in?

Samen met je collega sta je in voor de verwezenlijking van het beleidsplan en de opmaak van het volgende beleidsplan in samenwerking met de prioritaire partners.

Concreet ben je medeverantwoordelijk voor:

 • het verder uitrollen van bestaande good practices (budgetcoaches, budgetconsulenten, budget(praat)cafés, samenwerkingsprotocol CSR, …)

  • je enthousiasmeert en motiveert (partner)organisaties m.b.t. de meerwaarde van ontwikkelde projecten, methodieken, tools, …

  • je presenteert deze op onderbouwde manier tijdens infosessies, studiedagen, …

  • je ontwikkelt ondersteunend materiaal om de kwaliteit van de projecten te bevorderen.

 • het regionaal uitrollen van Vlaamse good practices

  • je werkt actief mee aan de ontwikkeling van Vlaamse acties (Week van het Geld, brochure financiële opvoeding, …)

  • je rolt de Vlaamse good practices uit in de regio Kempen

 • het bieden van een antwoord op lokale noden en behoeften

  • je geeft vorming en infomomenten aan de doelgroep (gedetineerden, mensen in armoede, mensen met (het vermoeden van ) een cognitieve beperking, …) met als doel inzichten te geven in het voorkomen van financiële moeilijkheden

  • je organiseert vorming en infosessies die inspelen op lokale noden en behoeften van onze doelgroepen (verzekeringen, gerechtsdeurwaarder, bewindvoering, schuldbemiddeling, …)

  • je gaat samenwerkingen aan die inspelen op onze doelstellingen (budgetcursussen i.s.m. Centrum voor Basiseducatie, …)

  • je organiseert opleidingen voor professionele budget- en schuldhulpverleners (i.s.m. Dyzo, SAM vzw, …)

  • je organiseert Lerende Netwerken/intervisiemomenten voor professionele budget- en schuldhulpverleners

 • structuurgericht werken

  • je gaat aan de slag met signalen en past de gepaste strategie hierop toe

  • je neemt samen met je collega de signaalfunctie op inzake schuldproblematieken

  • je hebt inzicht op de sociale kaart en betrekt de betrokken partners

 • de communicatie rond BIZ Kempen

  • je ontwikkelt verder de website (aan de hand van WordPress)

  • je schrijft nieuwsbrieven gericht naar onze partners

  • je schrijft artikels met inhoud

Zoeken wij jou?

 • je hebt talent voor strategisch en beleidsmatig kijken en werken

 • werken met groepen is je op het lijf geschreven

 • je leert graag en gemakkelijk; je neemt vlot nieuwe informatie en kennis op en kan deze zelfstandig verwerken

 • je hebt een talent voor communicatie en weet de nodige creativiteit aan de dag te brengen om inhoud over te brengen op maat de je lezerspubliek

 • je hebt kennis van projectmatig werk en kan een project van start tot finish tot een goed einde brengen en weet hoe je een project impact kan laten hebben

 • je bent klantgericht; je geeft prioriteit aan een goede dienstverlening en klanttevredenheid

 • je bent resultaatgericht; je hebt continu oog voor doelstellingen en resultaten en wil de organisatie verbeteren

 • je bent geboeid door de basisprincipes van formeel en non-formeel leren

 • je kan op effectieve wijze samenwerken, gericht op een te behalen resultaat

 • je kan zelfstandig werken en je weet hoe aan de gepaste informatie te komen

 • je kan beschikken over een wagen

We worden bovendien enthousiast van (één of meer van) deze extra troeven

 • je hebt relevante werkervaring, bij voorkeur in het sociaal agogisch werk

 • je hebt kennis van de verschillende wetgevingen inzake schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling

 • je hebt kennis van het netwerk in het welzijnswerkveld in de regio en de belendende sectoren (onderwijs, armoede, opbouwwerk, …)

 • je nam eerder zelf al een actieve rol op in samenwerkingen en/of partnerschappen tussen verschillende organisaties

 • je hebt kennis van vormingsconcepten en -methodieken

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur voor 50% jobtime. Vanaf januari 2019 is deze jobtime uitbreidbaar naar maximum 80%. Loonbarema volgens PC 319.01 Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

Standplaats: Turnhout

Datum in dienst: september 2018

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteren kan uitsluitend online via vacatures.cawdekempen.be. Daar kies je voor de vacature ‘medewerker BIZ Kempen’ en vul je het online formulier in. Solliciteren kan tot uiterlijk 7 september. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 september in de voormiddag. Kandidaten worden hiervoor telefonisch uitgenodigd.

Meer informatie over de functie kan je bekomen bij Wim Duerloo (0476 89 04 16 of wim.duerloo@cawdekempen.be), informatie over BIZ kan je terugvinden op www.biz-kempen.be.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *