Naar aanleiding van de 14e editie van de Dag Zonder Krediet, die dit jaar doorgaat op zaterdag 25 november 2017, waarschuwt het platform Dag Zonder Krediet (30 organisaties, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast en de 11 BudgetInZicht-samenwerkingsverbanden) tegen de gevaren van gemakkelijk krediet. Krediet is tegenwoordig immers alomtegenwoordig in onze samenleving. Niet alleen klassieke bankinstellingen bieden krediet in hun kantoren aan. Ook via het internet, in grootwarenhuizen, in elektrowinkels, online, enz. wordt tegenwoordig krediet aangeboden. Vaak onder het motto “Nu kopen, later betalen”. Zeker voor personen in een financieel zwakke positie betekent dit tal van verleidingen waartegen zij keer op keer weerstand moeten bieden. En willen deze personen dan uiteindelijk een krediet aangaan, dan blijken de kredietverstrekkers het niet steeds even nauw te nemen met het verplichte solvabiliteitsonderzoek, noch met de raadgevingsplicht, noch met de verplichting om het krediet te weigeren indien de consument niet solvabel genoeg is.

De verleiding om krediet aan te gaan wordt nog groter wanneer in reclames gesproken wordt over kredieten met “0% JKP”. Op zich kan dit een goede zaak zijn, wanneer men enkel het ontleend bedrag moet terugbetalen in schijven zonder extra kosten of intresten, althans, wanneer de terugbetalingen binnen het (gezins)budget passen. Het komt echter ook vaak voor dat de consument bij dergelijk aanbod onbewust ook een betalende kredietopening aangaat, waarbij hij enkel voor de eerste aankoop 0% kosten of intresten moet betalen maar nadien wel hoge kosten moet betalen bij het gebruik van deze kredietopening. Bijzonder problematisch is dat de consument hierover niet steeds duidelijk geïnformeerd wordt bij het aangaan van het kredietcontract en de eerste aankoop, en hij nadien bovendien bestookt wordt met individuele reclameboodschappen die hem aanzetten tot het (verhogen en) gebruiken van zijn “geldreserve”.

Dit soort misbruiken moet actiever opgespoord en strenger gesanctioneerd worden. Vandaar dat het Platform “Dag Zonder Krediet” ervoor pleit dat de Economische Inspectie meer controles moet uitvoeren op dergelijke misleidende “0%-JKP” aanbiedingen. Deze inspectie moet ook proactief nagaan (o.m. via “mysterie-shoppers”) of de kredietverstrekkers hun verschillende verplichtingen correct naleven. Ook het aansporen van consumenten om van een bestaande kredietopening gebruik te maken, of om het kredietplafond te verhogen, zou verboden moeten worden.

De aanbevelingen 2017 van het Platform “Dag Zonder Krediet” behandelen ook nog andere onderwerpen die de (zwakkere) consument beter willen beschermen, onder meer de aanbeveling om misbruiken bij het toekennen van een schuldsaldoverzekering beter aan te pakken. Surf naar www.dagzonderkrediet.be/aanbevelingen om de integrale versie van deze aanbevelingen te downloaden. Deze aanbevelingen behandelen ook volgende materies: het verbeteren van de verplichte opleiding voor kredietbemiddelaars, het aanpassen van de regeling inzake de “nulstellingstermijn” bij kredietopeningen, het voorzien van meer slagkrachtige ombudsdiensten, de evaluatie van de gestandaardiseerde vragenlijst om iemands solvabiliteit te controleren, de optimalisatie van de kredietcentrale eerder dan deze uit te breiden, enz.

Voor meer informatie surft u naar www.dagzonderkrediet.be