Als het onderhoudsgeld waarop je recht hebt niet wordt betaald, dan kan je hulp vragen aan de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO kan op 2 manieren tussenkomen:

  • door onbetaald onderhoudsgeld in te vorderen bij de onderhoudsplichtige (in plaats van een gerechtsdeurwaarder);
  • door voorschotten te betalen op toekomstig onderhoudsgeld.

Vroeger was er een inkomensgrens om voorschotten te krijgen van DAVO. Je inkomsten mochten niet hoger zijn er zijn dan 2200 euro.
Vanaf 1 juni 2020 is die inkomensgrens afgeschaft.

Lees verder.

bron: helderrecht.be