Blijf als expert in budget- en schuldhulpverlening up-to-date over de nieuwste methodieken, ontwikkelingen en opleidingen.
Maak samen met BudgetInZicht Kempen en je organisatie het verschil voor mensen in budget- en/of schuldproblemen.

Opleidingen georganiseerd door BIZ Kempen

Je cliënt heeft schulden. Wat nu? Tips voor maatschappelijk werkers

Cliënten met schulden hebben heel veel papieren. Hoe vertrek je van die ongeordende berg administratie om een goed afbetalingsplan op te stellen? In deze vorming leer je hoe je orde aanbrengt in de chaos en welke stappen je moet doorlopen. De lesgevers zoomen in op het ordenen van administratie, het opsporen en aanschrijven van schuldeisers, het berekenen van het aflossingsbedrag en het verdelen van dat bedrag over de schuldeisers. Vooraleer je opstart rest er een belangrijke overweging: is schuldbemiddeling haalbaar of is een collectieve schuldenregeling aangewezen? Ook daarvoor geven de lesgevers concrete tips.

 

Vóór deze vorming krijg je huiswerk toegestuurd. Voorzie een uurtje tijd vooraf om dit te maken. Na de vorming ben je gesterkt in het omgaan met cliënten die schulden hebben. Je kan een afbetalingsplan opstellen en inschatten welke schuldhulpverlening het meest aangewezen is.

Datum: Dinsdag 10 mei 2022 van 9u-12u

locatie: IOK Geel, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, zaal Kamperfolie

kostprijs: €40

Lesgevers: Noëlle Van den Bergh (juriste budgetbeheer, Intergemeentelijke juridische dienst Merksplas) en Ils Vanhuyck (maatschappelijk assistente – schuldhulpverlener, sociale dienst Turnhout)

UITGESTELD! Gratis webinar: Samenwerken met de gerechtsdeurwaarder. 

In dit webinar krijg je info over het verloop van de minnelijke en gerechtelijke invordering. We staan stil bij de rol van de gerechtsdeurwaarder en van de hulpverlener.
We lichten de verlengde samenwerkingsafspraken tussen BIZ Kempen en Modero toe.
We bieden een korte blik op het nieuwe communicatieplatform van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Wat is het? Wat zijn kansen en bezorgdheden?

UITGESTELD

Infomomenten over de resultaten vanuit de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening.

In 2019 gingen we van start met de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening. We werkten aan verschillende thema’s op basis van de noden van deelnemende organisaties (CAW, OCMW’s en CEBUD). In het najaar van 2021 kunnen we de eerste resultaten met veel trots voorstellen.

Alle ontwikkelde documenten worden dit najaar beschikbaar gesteld via onze website www.biz-kempen.be. Lees onze nieuwsbrief om alle informatie hierover te ontvangen!
We organiseren ook 3 infomomenten waarin we de documenten voorstellen en uitleggen hoe je er praktisch mee aan de slag kan. De documenten zijn zo uitgewerkt dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn in de praktijk.

Indien mogelijk organiseren we de infomomenten fysiek (locatie Geel), zo niet zullen ze doorgaan online.
De infomomenten zijn gratis en staan in eerste instantie open voor hulpverleners uit de regio Kempen.
lesgever: Hanne Laenen , BudgetInZicht Kempen

 

 

Opstart Budgethulpverlening: UITGESTELD

Voorstelling van het draaiboek opstart budgethulpverlening en infofiches over verschillende vormen van budgethulpverlening in eenvoudige taal.

Werken aan financiële redzaamheid: UITGESTELD

Voorstelling van de Toolbox met info, hulpmiddelen en methodieken om samen met je cliënt stappen te zetten naar financiële redzaamheid.
Iemand is financieel redzaam wanneer hij/zij zijn/ haar inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst.

 

Evalueren in budget- en schuldhulpverlening: UITGESTELD

Voorstelling van het Draaiboek evalueren in budget- en schuldhulpverlening.

Externe vormingen

Basisopleiding Schuldbemiddeling 2022

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw.
Lees verder.

agree
Naar aanleiding van signalen uit het netwerk van BIZ Kempen over knelpunten in de samenwerking met gerechtsdeurwaarder Modero, gingen we
feedback stars
Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.Opvolging van
Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Het begrip gebruiken we
Elke dienst die budgethulpverlening aanbiedt, heeft een eigen aanpak om een budgethulpverleningstraject op te starten. Om hulpverleners hierin te ondersteunen,
gerechtsdeurwaarder
BIZ Kempen ontwikkelde deze pagina in samenwerking met haar partners. Je vind er informatie over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders, het
In het kader van de Week van het Geld 2021 lanceerde BIZ de vernieuwde WAKOSTA?! app. Dit is een gratis
onlinehulp-apps
De eerste versie van de appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid staat online. Het gaat om een ‘soft launch' van
SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben