Organisaties of individuen die (betaald of onbetaald) werken in de sociale sector doen dat in het algemeen met de beste bedoelingen. Ze willen bijdragen aan de oplossing van een bepaald probleem. Enthousiasme en goede bedoelingen alleen zijn echter niet voldoende om succes te behalen. Daarom is het belangrijk om steeds kritisch te blijven kijken naar de effecten van activiteiten/ hulpverlening. Dat is niet alleen goed voor cliënten, maar ook voor de hulpverleners zelf. Zij halen voldoening en inspiratie uit hun werk als dat ook tot positieve resultaten leidt en de gestelde doelen bereikt worden. Leren van successen en falen is belangrijk om te blijven ontwikkelen als organisatie en individu.

Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling. Bovendien draagt het bij aan kwaliteitsverbetering en profilering van Erkende Diensten voor Schuldbemiddeling.

Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor tijdwinst.
Periodieke evaluaties binnen hulpverleningstrajecten zorgen ervoor dat je op vaste tijdstippen stilstaat bij het traject. Door dit te doen samen met je cliënt blijf je aandacht hebben om je cliënt financieel redzaam te maken zodat deze op termijn ook kan uitstromen. Evalueren binnen het team kan bijdragen tot een gelijkvormige manier van werken. Dit zorgt ervoor dat je kritisch kijkt naar de begeleiding en dat beslissingen gedragen worden door heel het team. Dit altijd met het belang van de cliënt in het achterhoofd.

Draaiboek Evalueren in budget- en schuldhulpverlening

De werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening ontwikkelde het draaiboek “evalueren in budget- en schuldhulpverlening“.

Dit draaiboek reikt organisaties en hulpverleners evaluatiemethodieken aan om het budgethulpverleningstraject te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. De evaluatie richt zich zowel naar praktische opvolging als op persoonlijke beleving, met oog voor het individuele proces op maat van de cliënt.

In het draaiboek geven we toelichting over waarom we evalueren, wat we evalueren en wanneer en hoe we evalueren. Hiervoor stelden we concrete richtvragen op en maakten we praktische invulfiches die je onmiddellijk in de praktijk kan inzetten.

feedback stars

(Taal)fout ontdekt of een aanvulling voor deze pagina? Laat het ons weten via bizkempen@cawdekempen.be.