Door de beperkingen tegen het coronavirus, waardoor het energieverbruik thuis toeneemt, terwijl sommigen net een deel van hun inkomen verliezen, kunnen betalingsmoeilijkheden bij veel huishoudens verergeren. De gewestelijke overheden en de leveranciers nemen maatregelen om de energiefacturen te milderen en afsluitingen te vermijden bij de meest kwetsbare gezinnen. Desondanks zal de coronacrisis een belangrijke economische impact hebben en dreigt het aantal gezinnen dat het moeilijk krijgt om alle facturen te betalen ook na de meest kritische periode nog toe te nemen.
Het Platform tegen Energiearmoede, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting, brengt belanghebbenden – de energieleveranciers en -distributeurs, de regulatoren, distributienetbeheerders, armoedeverenigingen, federaties van OCMW’s, academici – samen om de problematiek te onderzoeken, aanbevelingen te doen en concrete acties te ondersteunen.

Lees hier het volledige artikel.