Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.
Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen, voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor tijdwinst.

Periodieke evaluaties binnen hulpverleningstrajecten zorgen ervoor dat je op vaste tijdstippen stilstaat bij het traject. Door dit te doen samen met je cliënt blijf je aandacht hebben om je cliënt financieel redzaam te maken zodat deze op termijn ook kan uitstromen uit de hulpverlening.
Evalueren binnen het team kan bijdragen tot een gelijkvormige manier van werken. Dit zorgt ervoor dat je kritisch kijkt naar de begeleiding en dat beslissingen gedragen worden door heel het team. Dit altijd met het belang van de cliënt in het achterhoofd.

Sinds 2019 gingen we met de werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening aan de slag met het thema evalueren.
We ontwikkelden het draaiboek “Evalueren in budget- en schuldhulpverlening” voorstellen.

Dit draaiboek reikt organisaties en hulpverleners evaluatiemethodieken aan om het budgethulpverleningstraject te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. De evaluatie richt zich zowel naar praktische opvolging als op persoonlijke beleving, met oog voor het individuele proces op maat van de cliënt.
In het draaiboek geven we toelichting over waarom we evalueren, wat we evalueren en wanneer en hoe we evalueren. Hiervoor stelden we concrete richtvragen op en maakten we praktische invulfiches die je onmiddellijk in de praktijk kan inzetten.

BIZ Kempen organiseert een infomoment over het thema Evalueren in budget- en schuldhulpverlening. 
Tijdens het infomoment wordt het draaiboek evalueren in budget- en schuldhulpverlening voorgesteld. We staan ook stil bij de meerwaarde van evalueren voor jouw organisatie en in jouw hulpverleningstrajecten en hoe je concreet aan de slag kan met de bijgevoegde evaluatiefiches.

De infomomenten zijn gratis en staan in eerste instantie open voor hulpverleners uit de regio Kempen. Inschrijven is verplicht.
Je kan de infomomenten ook via livestream volgen.
lesgever: Hanne Laenen , BudgetInZicht Kempen.

Infomoment uitgesteld: schrijf je hieronder in op de kandidatenlijst