De budgetcoaches ontstonden in 2015 als gevolg van signalen uit ons netwerk. Na een proefperiode van enkele jaren, hoorden we veel positieve ervaringen van zowel cliënten, budgetcoaches als maatschappelijk werkers. We zien positieve effecten bij het inzetten van budgetcoaches zoals geen herval, vrijgekomen arbeidstijd voor de maatschappelijk assistent en verzelfstandiging van de cliënt zodat die kan uitstromen uit de hulpverlening.

We zetten budgetcoaches in met als doelstelling:

  • Laagdrempelige, gepaste hulp en begeleiding aanbieden (hulp op maat zorgt voor optimale leerkansen).
  • Tegengaan van herval in schulden- of budgetproblemen door de cliënten vaardigheden aan te leren die ze blijvend kunnen inzetten
  • Het taboe dat er bestaat over schulden te doorbreken en bespreekbaar te maken (drempels wegwerken / verlagen)
  • De cliënt terug in zijn kracht zetten. Hierdoor werken we aan het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Door in te zetten op sociale activering en zelfvertrouwen stimuleren we de cliënt om op termijn ook stappen te ondernemen op andere levensdomeinen.

Een budgetcoach ondersteunt een hulpvrager bij concrete dagelijkse handelingen zoals:

  • administratie ordenen en overzichtelijk houden (post sorteren, rekeningen klasseren, …)
  • prijzen vergelijken
  • budgetvriendelijk winkelen
  • in- en uitkomsten met elkaar in evenwicht brengen
  • meegaan naar mutualiteit, verzekering, …

CAW de Kempen en OCMW’s die vanaf 2020 starten met budgetcoaches zijn : Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout, Herstelt, Hoogstraten, Hulsthout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo.

mensen arm in arm

Toelichting project