Koppels kunnen vaak terugvallen op twee inkomens. Met z’n tweeën kan je dus wellicht een hoger leenbedrag bekomen dan wanneer je alleen zou lenen. Een goed idee?

Tweeverdieners beschikken meestal over een groter aflossingsbudget dan alleenstaanden. Maar samen lenen betekent wel dat elke kredietnemer verantwoordelijk is voor de totale terugbetaling van de schuld. Deze ‘hoofdelijke gehoudenheid‘ kan belangrijke gevolgen hebben wanneer het fout zou lopen met je partner.

Beide personen zijn immers verplicht tot het terugbetalen van het gehele leenbedrag. Wanneer je partner met de noorderzon vertrekt of weigert om de lening verder af te betalen, dan zal de bank bij jou komen aankloppen om het volledige bedrag op te eisen. Je zal dan zelf moeten trachten om de helft te recupereren bij de andere persoon.

Wanneer je een hypotheeklening afsluit, dan verwacht de kredietgever meestal dat je ook een schuldsaldoverzekering aangaat. Die zorgt voor een terugbetaling van (een gedeelte van) het krediet wanneer je partner overlijdt. Weet dat niet tussenkomt wanneer hij of zij plots weigert af te betalen of ervandoor gaat.

Kijken naar je burgerlijke staat

Een woonkrediet geeft vaak recht op een fiscaal voordeel. Goed om weten is dat de belastingvermindering niet bepaald wordt door je burgerlijke staat. Met andere woorden: het maakt niet uit of je vrijgezel bent, feitelijk samenwoont, wettelijk samenwonend bent of gehuwd bent.

 Maar wanneer slechts een van beide partners eigenaar is van de grond terwijl beiden lenen voor de bouw van een nieuwe woning, dan kan enkel de grondeigenaar hiervoor fiscale voordelen genieten. Via de notaris kan je weliswaar een regeling treffen, zoals het afzien van het recht van natrekking of de inbreng van de grond in het gemeenschappelijk vermogen.

Je doet er als koppel sowieso goed aan om vooraf bij de notaris te informeren naar het beste scenario in jouw specifieke situatie. Ben je bijvoorbeeld getrouwd of woon je wettelijk samen, dan gaat de voorkeur meestal uit naar een gezamenlijk woonkrediet. Immers, de woning wordt dan in de gemeenschap opgenomen.

Goed om weten is dat je dan zelf mag bepalen wie welk deel van de leninglast fiscaal aftrekt. Zo kan je perfect optimaliseren in functie van de persoonlijke noden van beide partners. Feitelijk samenwonenden kunnen eventueel aparte leningen aangaan voor het aandeel dat ze zelf inbrengen.