Je wil op eigen benen staan en met je vriend(in) gaan samenwonen in een huurappartement. Wie tekent in dat geval best het huurcontract? Voor hoelang kan je het huurcontract aangaan en hoe kan je dat beëindigen?

Als je voor de eerste keer los van je ouders gaat wonen, huur je allicht een huisje of appartement. Maar wist je dat het niet noodzakelijk is dat je daarbij een contract voor negen jaar aangaat? Ook hoeven jij en je vriend(in) niet noodzakelijk beiden het contract te ondertekenen.

Wie tekent het contract?

De verhuurder vraagt wellicht dat jullie beiden het huurcontract ondertekenen. Op die manier heeft hij namelijk twee personen van wie hij de nakoming van de huurdersverplichtingen (zoals de betaling van de maandelijkse huur) kan vragen. Hij zal tevens allicht een clausule opnemen in het huurcontract dat jullie hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van de huurdersverplichtingen. Dat betekent dat hij – als jullie niet spontaan betalen – kan kiezen bij wie hij het volledige huurbedrag opvraagt. Zonder zo’n clausule zijn jullie ‘gezamenlijk’ gehouden wat betekent dat hij van elk van jullie maar de helft van de huur kan vragen.

En als jij mag kiezen?

Als de verhuurder jullie de keuze laat wie het contract tekent, dan moet je een aantal afwegingen maken. Als jij alleen het contract ondertekent – en je vriend(in) niet -dan neem jij alle huurdersverplichtingen op jou. Gaan jullie uiteen dan mag jij er in dat geval wel blijven wonen en moet je partner het gehuurde pand verlaten. Tekent je vriend(in) het contract alleen dan geldt het omgekeerde. Teken je beiden dan heb je weer het nadeel dat als jullie uiteen gaan jullie beiden huurder blijven (met alle mogelijke discussies vandien wie kan blijven wonen). Je kan dan ook niet zomaar alleen een einde maken aan het huurcontract ook al woon je daar niet meer. Het is dus een kwestie van keuzes maken op basis van wat jij belangrijk vindt.

Voor negen jaar huren?

De meeste huurcontracten, die in het kader van de woninghuurwet gesloten worden, worden aangegaan voor negen jaar. Ook je verhuurder zal je allicht zo’n contract voorstellen. Maar misschien weet je wel niet of je lang in het appartement wil blijven wonen. Binnen enkele jaren wil je misschien wel zelf iets kopen of verhuizen naar een ruimer pand (omdat er bijvoorbeeld kinderen komen). Of je tewerkstelling is mogelijks tijdelijk waardoor je op termijn naar een andere locatie wil verhuizen.

Je kan opzeggen

Toch hoeft dat er je niet noodzakelijk van te weerhouden om het contract voor negen jaar af te sluiten. Als huurder kan je een huurcontract dat voor negen jaar wordt aangegaan namelijk altijd beëindigen met naleving van een opzegtermijn van drie maanden. Je kan dat bij wijze van spreken zelfs al doen de eerste maand dat je het pand huurt. Die opzeg kan je geven door een aangetekende brief te sturen aan je verhuurder. Deze brief moet ondertekend worden door diegene(n) die het huurcontract ondertekende(n). De opzeg gaat in de eerste van de maand volgend op deze waarin de opzeg wordt gegeven. Je verhuurder kan deze opzegmogelijkheid niet uitsluiten in het huurcontract.

Hou er wel rekening mee dat je een extra vergoeding moet betalen aan de verhuurder als je de huur beëindigt in de loop van de eerste drie jaar van de overeenkomst. Beëindig je de huur in de loop van het eerste jaar van de huurovereenkomst, dan ben je aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd van drie maanden huur. Deze vergoeding bedraagt twee maanden huur als je de huur eindigt in de loop van het tweede jaar van het contract en één maand als je de huur beëindigt in de loop van het derde jaar van het huurcontract. Je bent deze vergoeding trouwens ook verschuldigd als je verhuurder erin slaagt dadelijk een nieuwe huurder te vinden voor het pand.

Als je verhuurder het huurcontract niet registreerde, heb je een bijkomende mogelijkheid om het contract te beëindigen. Je kan het dan stopzetten zonder een opzegtermijn te moeten naleven en zonder een schadevergoeding te moeten betalen.

Huren voor korte duur

Je kan ook een huurovereenkomst afsluiten voor een kortere duur dan negen jaar en dit op voorwaarde dat de verhuurder het daarmee eens is. De duurtijd van zo’n contract voor korte duur mag, als de woninghuurwet van toepassing is, maximaal 3 jaar bedragen. Een contract dat voor een langere tijd wordt aangegaan wordt automatisch een contract voor negen jaar. Hou er rekening mee dat zo’n contract in principe niet voor de normale einddatum ervan kan worden opgezegd tenzij je verhuurder je die mogelijkheid wel biedt. De kans dat je verhuurder hier aan wil meewerken is evenwel klein.

Je verhuurder kan met jou trouwens niet onbeperkt opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur afsluiten. Je mag dat maar twee keer na elkaar doen waarbij de duur van beide contracten samen maximum 3 jaar mag zijn.