Naar schatting twee miljoen mensen hebben in ons land recht op sociale voordelen. Mensen in een financieel moeilijke situatie betalen bijvoorbeeld minder voor gas, water en elektriciteit. Gepensioneerden kunnen goedkoper reizen met het openbaar vervoer. Mensen met een beperking kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan.

Een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht hebt op zo’n sociaal tarief, verloopt vandaag nog moeizaam. Bij duizenden organisaties moet een burger met sociaal statuut vandaag eerst een aanvraag doen om een korting of voordeel te krijgen. Vaak moeten ze een attest voorleggen, uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, de Federale Pensioendienst, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de mutualiteit of het OCMW.

Met de app MyBEnefits kunnen Belgische burgers zelf onmiddelijk online een attest aanvragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inloggen gebeurt via de e-ID, ITSME of een eenmalige tijdelijke code.

Play store voor android: MyBEnefits
URL voor alle toestellen: www.mybenefits.fgov.be