BIZ Kempen ontwikkelde deze pagina in samenwerking met haar partners. Je vind er informatie over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders, het verschil tussen een minnelijke en gerechtelijke procedure en wat je kan doen als hulpverlener.

Breng me naar de pagina!