SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben op het (gezins)budget en daardoor schuldenvrij zijn en blijven. Daarvoor moet je bepaalde dingen weten, kennen, kunnen en doen.

Op deze website biedt CEBUD concrete tools aan die je gratis kan downloaden. Denk aan tips over gedragsverandering, motiverende gespreksvoering, het maken van een budgetplan of jaaroverzicht, het sorteren van belangrijke papieren, het afbouwen van hulpverlening, … De meeste tools werden door CEBUD ontwikkeld, maar we bieden ook materiaal aan dat door de BIZ-regio’s werd ontworpen.

Bekijk de website www.financieelredzaam.be