donderdag 3 mei en donderdag 24 mei 

Wil je meer weten over de algemene principes die aan de basis liggen van een belastingaanslag?
Wil je de invorderingsmogelijkheden van de fiscus en de recente wijzigingen op dit vlak beter leren kennen?
Wil je vernemen wat je als hulpverlener kan doen wanneer jouw cliënt zijn/haar belastingschuld niet tijdig kan betalen en bij wie je hiervoor terecht kunt?
Wil je ook weten in welke gevallen je op de fiscale bemiddelingsdienst beroep kan doen en wat die voor jou kan betekenen?

De opleiding “Fiscale schulden: principes, actoren en uitwegen bij betalingsmoeilijkheden” kan hierop antwoorden bieden.

Deze opleiding is onontbeerlijk voor elke budget- en schuldhulpverlener want in de meeste schuldendossiers komen belastingschulden voor. Maatschappelijk werkers merken in dit verband twee belangrijke tendensen op. Enerzijds wil de fiscus zijn invorderingsratio’s opdrijven, hetgeen tot gevolg heeft dat het moeilijker onderhandelen wordt. Onlangs werd bovendien een nieuwe invorderingsstrategie uitgevaardigd die o.m. inhoudt dat (in principe) nog slechts afbetaalplannen van maximaal 12 maanden toegestaan kunnen worden.

Anderzijds voerde de fiscale wetgever de laatste jaren verregaande maatregelen in om tegemoet te komen aan belastingschuldigen die kampen met een overmatige fiscale schuldenlast. Een gedreven docent die beide tendensen “van binnenuit” kent, vertelt jou alles wat je hierover wilt weten.

Inhoud

In deze opleiding komen vooreerst de algemene regels rond het vestigen van een aanslag aan bod, alsook wie wanneer belastingen verschuldigd is en op welke manieren de fiscus kan invorderen.

De docent zal vervolgens een bijzondere aandacht besteden aan de vraag “wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?”, rekening houdende met de recente invorderingsstrategie van de fiscus die nog volop ontwikkelingen kent. Daarbij komen alle mogelijke remedies tegen een overmatige fiscale schuldenlast uitgebreid aan bod. Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan praktijktoepassingen en ook de interferenties met insolventieprocedures (zoals de procedure collectieve schuldenregeling) worden besproken.

De rollen en bevoegdheden van alle betrokken actoren, zoals het team invordering, de directeurs van de regionale invorderingscentra, de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering en de fiscale bemiddelingsdienst worden gedetailleerd onder de loep genomen. Waar mogelijk wordt ook de link gelegd naar de regionale belastingen.

De theoretische principes worden steeds geïllustreerd en aangevuld met praktijksituaties.

De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties aan te reiken.

Begeleiding (onder voorbehoud)
Geert Callaert, Fiscaal Bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, is reeds tientallen jaren begaan met alle fiscale invorderingsaspecten. Hij is immers niet alleen van bij de opstart van de Fiscale Bemiddelingsdienst verantwoordelijk voor de bemiddelingsdossiers inzake de invordering, maar was eerder ook o.m. secretaris van de beroepscommissie onbeperkt uitstel van de invordering. Hij implementeerde de nieuwe wetgeving op dit vlak en deelt zijn jarenlange ervaring graag opdat iedere hulpverlener perfect weet welke mogelijkheden er bestaan om burgers met een overmatige fiscale schuldenlast een nieuwe start in hun leven te garanderen.

Kostprijs

€ 200 voor deze tweedaagse opleiding, incl. broodjeslunch en drank.

Inschrijven

Deze opleiding wordt in samenwerking met het Vlaams Centrum Schuldenlast georganiseerd.