Cliënten informeren over de mogelijkheden

Mensen die beroep doen op schuldhulpverlening weten vaak niet wat van hun verwacht wordt en waar zij zich aan moeten houden.

Bij de start van de hulpverlening is het belangrijk dat cliënten goed geïnformeerd worden in een voor hen begrijpelijke taal. Dit voorkomt onduidelijkheden en draagt bij tot een vlotte begeleiding.

BIZ Kempen ontwikkelde samen met zijn partners infofiches over de verschillende budgethulpverleningsvormen.
De fiches leggen in eenvoudige taal uit wat budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling is, al dan niet gecombineerd met elkaar (bv budgetbeheer met schuldbemiddeling). Cliënten worden geïnformeerd over werkwijzen en engagementen bij de verschillende vormen van hulpverlening.

Deze infofiches werden afgestemd bij de opbouwwerkers van de verenigingen waar armen het woord nemen.

Download het overzicht van de vormen van budgethulpverlening.
Download de infofiche per type budgethulpverlening.

Draaiboek opstart budgethulpverlening

Dit draaiboek is een resultaat van de werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening. Het geeft concrete handvatten bij de opstart van een budgethulpverlening met een stappenplan, checklist, voorbeeldbrieven
en -documenten en overzichtslijsten. Dit draaiboek verduidelijkt het proces van budgetbeheer. Wanneer er bij de opstart onmiddellijk gekozen wordt voor budgetbegeleiding kan ook dit draaiboek een leidraad zijn.
Bij het opstellen van dit draaiboek kregen we advies vanuit het Departement Welzijn, volksgezondheid en Gezin en
Audit Vlaanderen.

Cliënten informeren over wederzijdse rechten en plichten

In een laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening worden alle cliënten goed geïnformeerd, in een voor hen begrijpelijke taal, bij de opstart en doorheen heel de begeleiding.Het maakt het voor de cliënt niet alleen makkelijk om de de informatie te begrijpen en hiernaar te handelen, het vergroot ook zijn zijn/haar gevoel van competentie en gevoel van zelfcontrole.

Het geven van mondelinge informatie is onontbeerlijk, maar tevens ook vluchtig. Het is een goede praktijk dat de cliënt de ontvangen informatie nadien zelf nog eens kan overlopen en eventueel kan bespreken met anderen indien gewenst.

Afsprakennota budgetbeheer

De afsprakennota budgetbeheer geeft de verwachtingen voor elke partij weer.
De Toestemming derden werd op een apart blad gezet zodat je enkel dit blad kan doorsturen naar externen en niet heel de afsprakennota, hierin staat immers info op die niet relevant is voor een derde partij.

Download de afsprakennota budgetbeheer.

NIEUWE Modelovereenkomst schuldbemiddeling

De modelovereenkomst schuldbemiddeling die elke Instelling voor Schuldbemiddeling verplicht moet gebruiken bij consumentenkredieten is sinds 09.12.2022 herschreven, met dank aan de BIZ-regio’s en SAM vzw, in eenvoudigere taal. Je kan hieronder de nieuwe versie downloaden.

Download hier de nieuwe modelovereenkomst schuldbemiddeling.

(Taal)fout ontdekt of een aanvulling voor deze pagina? Laat het ons weten via bizkempen@cawdekempen.be.