Het voorkomen van schulden in onze regio is één van onze belangrijkste doelen. Het is één van de grootste uitdaging in onze huidige maatschappij. Geld is overal – al dan niet zichtbaar – aanwezig in een steeds complexer wordende samenleving waar consumeren onuitputtelijk lijkt.

BudgetInZicht Kempen wil iedere (toekomstige) consument de nodige kennis, handvatten en inzichten aanbieden om zonder problematische schulden te leven. We onderscheiden hier verschillende preventie-niveau’s in met bijhorende doelgroepen.

Primaire preventie
BudgetInZicht Kempen wil nieuwe gevallen van problematische schulden voorkomen. Hiervoor richten we ons op de brede bevolking.

Secundaire preventie
BudgetInZicht Kempen erkent specifieke risicogroepen in de regio. We sporen risicofactoren op en werken preventie-initiatieven uit.

Tertiaire preventie
BudgetInZicht Kempen voorkomt erger (terugval, herval of langdurige schuldenlast) in de regio. We richten ons hiervoor op de reeds aanwezige curatieve hulp, begeleiding en andere hulp. Ook nazorginitiatieven ondersteunen zijn hier een onderdeel van.

[wds id=”2″]