Op 17/06/2020 diende Christoph D’Haese en Melissa Depraetere een wetsvoorstel in betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening. SAM en de erkende instellingen voor schuldbemiddeling zijn over het wetsvoorstel op geen enkele wijze vooraf geconsulteerd, terwijl dit de schuldhulpverlening op een ingrijpende wijze zou wijzigen.
Lees de reactie van SAM.