Jongeren en schulden, het is een structureel probleem volgens BudgetInZicht Kempen. Wanneer we aan schuldpreventie willen doen bij jongeren, kunnen we dat pas efficiënt en effectief vanaf het moment dat financiële educatie en – geletterdheid in de eindtermen komen te staan voor alle leerlingen.

We zullen hiervoor blijven ijveren via de volgens ons meest efficiënte wegen. Schuldpreventie bij jongeren zal pas zichtbaar worden wanneer we alle jongeren kunnen bereiken via het onderwijs (en ouders) op lange termijn. In verschillende onderzoeken zien we dat jongeren niet de juiste kennis en vaardigheden hebben om zich weerbaar op te stellen tegenover reclame, media, … en niet de juiste inzichtingen hebben in het omgaan met een beperkt inkomen. Het risicogedrag verdwijnt wanneer wél de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn.

Wil je als leerkracht of ouder hierop inzetten of ondersteunend materiaal krijgen? Kijk dan snel op onze pagina ‘Jong geleerd, oud gedaan’.