Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Het begrip gebruiken we zowel voor personen die hun budget zelfstandig beheren, als voor personen die inzien dat ze het niet alleen redden en gepaste (professionele) ondersteuning zoeken (Nibud). De nadruk op de term redzaam in plaats van zelfredzaam houdt rekening met de realiteit dat sommige cliënten langdurig of blijvend professionele ondersteuning nodig hebben.
In budget- en schuldhulpverlening is het begrip financiële redzaamheid daarom bijzonder relevant. Voor élke cliënt is het aangewezen om tijdens de hulpverlening in kaart te brengen wat deze nodig heeft om financieel redzaam te kunnen zijn. Vervolgens is het belangrijk om je hulpverlening hierop af te stemmen.

Sinds 2019 gingen we met de werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening aan de slag met het thema financiële redzaamheid. Het doel was het ontwikkelen van methodieken om te blijven werken aan redzaamheid op alle levensdomeinen. Hiermee willen we een grotere doorstroom binnen de budgethulpverlening bereiken en cliënten stimuleren en motiveren tot zelfstandigheid. Indien een volledige zelfstandigheid nooit mogelijk zal zijn, werken we aan een zo groot mogelijke (samen)redzaamheid.

Vandaag kunnen we met veel trots de Toolbox Financiële redzaamheid in budget- en schuldhulpverlening voorstellen.

De toolbox is opgedeeld in drie blokken:

  • Werken aan een menswaardig inkomen
  • Werken aan financiële vaardigheden
  • Werken aan een gezond financieel gedrag

De toolbox en andere info en tips over werken aan financiële redzaamheid staan mooi gebundeld op onze website. Neem nu een kijkje!