Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.
Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen, voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor tijdwinst.

Sinds 2019 gingen we met de werkgroep Visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening aan de slag met het thema evalueren.
Vandaag kunnen we met veel trots het draaiboek “Evalueren in budget- en schuldhulpverlening” voorstellen.

Dit draaiboek reikt organisaties en hulpverleners evaluatiemethodieken aan om het budgethulpverleningstraject te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. De evaluatie richt zich zowel naar praktische opvolging als op persoonlijke beleving, met oog voor het individuele proces op maat van de cliënt.

Download hier hier draaiboek Evalueren in budget- en schuldhulpverlening.