Opvoeden van kinderen is een hele uitdaging, laat staan financiële opvoeding. Hoe bereid je je kind voor op financiële zelfredzaamheid, op onze consumptiemaatschappij? Vanuit BudgetInZicht Kempen zijn we ons bewust van deze uitdaging en willen we u als ouder zo goed als mogelijk ondersteunen. U krijgt hier van ons alvast enkele basisprincipes als het gaat over financiële opvoeding.

Geef als ouder het goede voorbeeld
Kinderen kijken hoe ouders zich gedragen en kopiëren onbewust mama of papa. Wanneer jongeren in een bepaalde keuzesituatie komen te staan, vragen ze zich (al dan niet bewust) af wat hun ouders in die situatie zouden doen. Wees je als ouder dan ook bewust dat je als ouder het goede voorbeeld geeft en zelfs uit te leggen waarom je bepaalde gedragingen stelt.

Hou rekening met het gedrag van je kind
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Hoe en wanneer je als ouder je kind financiële kennis en vaardighede kan bijbrengen, hangt dan ook af van de persoonlijke ontwikkeling van je kind. Hou hier als ouder rekening mee en pas je financiële opvoeding hieraan aan.

Praat met je kind over geld
Zorg ervoor dat geld geen taboe is binnen je gezin en dat je kinderen hier altijd vragen over kunnen stellen. Met kinderen praten kan op alle leeftijden. Hou hierbij rekening om je gesprek aan te passen aan de leeftijd van je kind. Heb je financiële zorgen, belast dan je kind hier niet mee, maar ga het taboe hierover ook niet uit de weg. Een kind kan hier veel meer uit leren dan je zou denken.

Laat je kind ervaringen opdoen
‘Al doende leert men’, door geld te gebruiken, leer je je kind de waarde van geld kennen. Stuur je kind af en toe om kleine boodschappen zoals een brood. Hierdoor krijgt je kind ervaring met betalen en het krijgen van wisselgeld.

Aan de slag!

Wil je als ouder of als professional die werkt aan financiële opvoeding bij ouders hebben we vanuit BudgetInZicht enkele tools ontwikkeld die je hierbij kunnen ondersteunen. Download deze nu gratis hier!