Vandaag de dag worden steeds meer individuen en gezinnen geconfronteerd met geldproblemen. Ook in de budgethulpverlening (vooral bij OCMW’s en CAW’s) merken we naast een stijging van het aantal vragen over budget, ook een stijging van de complexiteit. Meestal spelen er nog andere factoren (bv wonen, energie, gezondheid) een grote rol in het te besteden (gezins)budget.

Om deze tendens een halt toe te roepen, subsidieert de Vlaamse Overheid (kabinet Welzijn) 11 regionale samenwerkingsverbanden ‘BudgetInZicht’, of kortweg ‘BIZ’ in Vlaanderen en Brussel.

Werk maken van een kwalitatieve en toegankelijke budget- & schuldhulpverlening en van preventie van schuldoverlast staat centraal binnen elke BIZ-regio.

Met BudgetInzicht streven we naar de realisatie van de volgende doelstellingen:

  • Minder mensen komen in financiële problemen terecht;
  • Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg naar gepaste budget- & schuldhulpverlening;
  • Wie reeds in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om op termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren.

Missie en visie

BIZ zet in op preventie van (herval in) budget- & en schuldproblemen via preventieve acties. Schuldenlast voorkomen en personen in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun budgetmanagement vraagt een samen op weg gaan. We spreken daarom bewust over financiële samenredzaamheid i.p.v. zelfredzaamheid waarbij de ervaringen en expertise van de persoon in kwestie én van zijn persoonlijk en professioneel netwerk het uitgangspunt vormen.

Door actief mee te bouwen aan een kwalitatieve en krachtgerichte hulpverlening, wil BIZ in tweede instantie een concrete meerwaarde bieden voor zowel cliënten die reeds vervat zitten in een hulpverleningstraject als voor de organisaties en medewerkers die instaan voor budget- en schuldhulpverlening. We nemen de krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk hiervoor als basis.

Om de acties zo optimaal mogelijk te realiseren, bundelt BIZ de krachten met relevante externe partners die zich situeren op diverse niveaus en sectoren. Het streven naar duurzame, structurele oplossingen op lange termijn staat steeds voorop. BIZ zet daarbij ook maximaal in op het stimuleren van een preventieve reflex bij zowel de beoogde doelgroepen als bij beleidsverantwoordelijken.

Samenwerkingsverband BIZ Kempen

BIZ Kempen is een samenwerkweringsverband tussen volgende partners:

 • het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van elke Kempische gemeente alsook Welzijnszorg Kempen dat de 27 OCMW’s in het arrondissement Turnhout verenigt.

 • CAW De Kempen is toegankelijk voor alle burgers van onze regio.

 • SPAAK (wat staat voor Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) is het samenwerkingsverband van de vier verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals. De verenigingen waar armen het woord nemen brengen mensen met en zonder armoede-ervaring samen. Niet enkel om elkaar door ontmoeting te versterken, maar ook om vanuit hun ervaringen de strijd aan te gaan tegen armoede en uitsluiting.

Wat doet BIZ Kempen?

Elke BIZ-regio werkt aan 2 strategische doelstellingen die de Vlaamse Overheid heeft uitgeschreven:

 • het nemen van preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldenlast te voorkomen.
 • het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.
 

Iedere BIZ-regio kan een eigen invulling geven aan deze doelstellingen.

Lees hier hoe BIZ Kempen dit invult:

Contact

BudgetInZicht Kempen
Stationstraat 80/3
2300 Turnhout

bizkempen@cawdekempen.be
www.biz-kempen.be

Tabitha Tanghe

tabitha.tanghe@cawdekempen.be
0490/56 38 50