Een opdracht preventie, gaat voor BudgetInZicht Kempen hand in hand met structuurgericht werken. Het voorkomen van schulden kan alleen meer slagen wanneer we op een kritische manier de structuren van onze maatschappij onder de loep gaan nemen. Welke structuren maken dat mensen in schulden terecht kunnen komen. Welke groepen in onze maatschappij hebben meer kans op schulden? Welke drempels weerhouden mensen van gepaste hulp?

Samen met verschillende partners in het werkveld verzamelen we signalen die kunnen wijzen op structureel onrecht. Vanuit een gezonde verontwaardiging kunnen signalen aan BudgetInZicht Kempen doorgegeven worden. We onderzoeken dan of er sprake is van een structureel probleem en welke strategie we hier voor zullen toepassen.

BudgetInZicht Kempen kiest er voor om een structureel probleem projectmatig aan te pakken en die een antwoord moet bieden naar een wenselijke situatie. Concrete projecten zijn terug te vinden in dit menu-onderdeel.

Heb je signalen? Aarzel niet om deze aan ons door te geven! Misschien kan onderstaand formulier je helpen.