Blijf als expert in budget- en schuldhulpverlening up-to-date over de nieuwste methodieken, ontwikkelingen en opleidingen.
Maak samen met BudgetInZicht Kempen en je organisatie het verschil voor mensen in budget- en/of schuldproblemen.

Opleidingen georganiseerd door BIZ Kempen

Casusbespreking Collectieve Schuldenregeling – Donderdag 22 oktober 2020: 13u30-16u ONLINE

Externe vormingen

SEN-SEO basisvorming

SEO is een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. ‘Emotionele Ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Goed inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau is immers noodzakelijk om mensen met een beperking ondersteuning op maat te bieden.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw en gaat door
in Kortrijk op 8 en 24 september
in Gent op 9 en 23 oktober 2020
lees verder.

Netwerkdag BIZ Antwerpen

Budget InZicht regio Antwerpen focust op de toekomst. Op vrijdag 30 oktober 2020 (hele dag) nemen we enkele ‘hot topics’ uit de budget- en schuldhulpverlening ter harte via uiteenzetting en uitwisseling. Iedereen is welkom, je hoeft niet expliciet te werken rond financiële hulpverlening.

Deze dag wordt georganiseerd door BIZ antwerpen op 30 oktober 2020.
Het voormiddag programma wordt zowel fysiek als digitaal aangeboden, de namiddag gaat door in De Nieuwe Vrede.
lees verder.

Basisopleiding Schuldbemiddeling 2021

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw.
De plaatsen voor de basisvormingen in 2020 zijn allemaal ingenomen. Vanaf midden september kan je je opnieuw registreren voor de vormingen van 2021.
Lees verder.

SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben