Blijf als expert in budget- en schuldhulpverlening up-to-date over de nieuwste methodieken, ontwikkelingen en opleidingen.
Maak samen met BudgetInZicht Kempen en je organisatie het verschil voor mensen in budget- en/of schuldproblemen.

Opleidingen georganiseerd door BIZ Kempen

Casusbespreking Collectieve Schuldenregeling – Donderdag 22 oktober 2020: 13u30-16u in de Vlinderzaal bij Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

Externe vormingen

Schaarste en financiële redzaamheid

Wat leert de wetenschap ons hierover en hoe kunnen we daarmee als hulpverlener aan de slag? We staan stil bij de verschillende componenten van financiële redzaamheid en reiken u handvaten aan om de financiële redzaamheid van uw cliënten te bevorderen.

Deze vorming wordt georganiseerd door BIZ Boom – Mechelen – Lier op 7 september 2020 in de namiddag.
lees verder.

SEN-SEO basisvorming

SEO is een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. ‘Emotionele Ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Goed inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau is immers noodzakelijk om mensen met een beperking ondersteuning op maat te bieden.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw en gaat door
in Kortrijk op 8 en 24 september
in Gent op 9 en 23 oktober 2020
lees verder.

Studienamiddag “Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020”.

Georganiseerd door het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR) op 30 september in de namiddag in Gent of via lifestream.
Deze studienamiddag is bedoeld voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen en al wie actief is in de schuldhulpverlening.
Lees verder.

Basisopleiding Schuldbemiddeling 2021

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw.
De plaatsen voor de basisvormingen in 2020 zijn allemaal ingenomen. Vanaf midden september kan je je opnieuw registreren voor de vormingen van 2021.
Lees verder.

SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben