Blijf als expert in budget- en schuldhulpverlening up-to-date over de nieuwste methodieken, ontwikkelingen en opleidingen.
Maak samen met BudgetInZicht Kempen en je organisatie het verschil voor mensen in budget- en/of schuldproblemen.

Opleidingen georganiseerd door BIZ Kempen

Aan de slag met budgetbeheer en budgetbegeleiding: van inkomsten en uitgaven naar haalbaar budgetplan

Het budget plannen en beheren voor een cliënt is een uitdaging. Hoe weet je welke inkomsten er zijn en welke uitgaven je kan verwachten? Hoe bereken je het leefgeld? Wat doe je met onverwachte kosten?

In deze vorming krijg je praktische handvatten die je helpen een budget op te stellen voor een cliënt in budgetbeheer of budgetbegeleiding. Je leert stap voor stap welke onderdelen een budgetplan heeft, welke bedragen je moet voorzien en hoe je de eerste gesprekken met de cliënt aanpakt. Dankzij het lesmateriaal en de voorbeelden kan je nadien zelf aan de slag.

Datum: dinsdag 14 september van 9u00 – 12u00
locatie: IOK Geel, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, zaal Kamperfolie
kostprijs: €40

Je cliënt heeft schulden. Wat nu? Tips voor maatschappelijk werkers

Cliënten met schulden hebben heel veel papieren. Hoe vertrek je van die ongeordende berg administratie om een goed afbetalingsplan op te stellen? In deze vorming leer je hoe je orde aanbrengt in de chaos en welke stappen je moet doorlopen. De lesgevers zoomen in op het ordenen van administratie, het opsporen en aanschrijven van schuldeisers, het berekenen van het aflossingsbedrag en het verdelen van dat bedrag over de schuldeisers. Vooraleer je opstart rest er een belangrijke overweging: is schuldbemiddeling haalbaar of is een collectieve schuldenregeling aangewezen? Ook daarvoor geven de lesgevers concrete tips.

Vóór deze vorming krijg je huiswerk toegestuurd. Voorzie een uurtje tijd vooraf om dit te maken. Na de vorming ben je gesterkt in het omgaan met cliënten die schulden hebben. Je kan een afbetalingsplan opstellen en inschatten welke schuldhulpverlening het meest aangewezen is.

Datum: dinsdag 28 september van 13u00 tot 16u00
locatie: IOK Geel, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, zaal Kamperfolie
kostprijs: €40

Infomomenten over de resultaten vanuit de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening.

In 2019 gingen we van start met de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening. We werkten aan verschillende thema’s op basis van de noden van deelnemende organisaties (CAW, OCMW’s en CEBUD). In het najaar van 2021 kunnen we de eerste resultaten met veel trots voorstellen.

Alle ontwikkelde documenten worden dit najaar beschikbaar gesteld via onze website www.biz-kempen.be. Lees onze nieuwsbrief om alle informatie hierover te ontvangen!
We organiseren ook 3 infomomenten waarin we de documenten voorstellen en uitleggen hoe je er praktisch mee aan de slag kan. De documenten zijn zo uitgewerkt dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn in de praktijk.

Indien mogelijk organiseren we de infomomenten fysiek (locatie Geel), zo niet zullen ze doorgaan online.
De infomomenten zijn gratis en staan in eerste instantie open voor hulpverleners uit de regio Kempen.
Er worden telkens 2 data voorzien. Om deel te nemen kies je 1 van de 2 data.
lesgever: Hanne Laenen , BudgetInZicht Kempen

Opstart van Budgethulpverlening

Voorstelling van het draaiboek opstart budgethulpverlening en infofiches over verschillende vormen van budgetbegeleiding in eenvoudige taal.

 


Datum: woensdag 22 of donderdag 23 september in de voormiddag
Locatie: Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

Werken aan financiële redzaamheid

Voorstelling van de Toolbox met info, hulpmiddelen en methodieken om samen met je cliënt stappen te zetten naar financiële redzaamheid.
Iemand is financieel redzaam wanneer hij/zij zijn/ haar inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst.

Datum: woensdag 20 of donderdag 21 oktober in de voormiddag
Locatie: Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

Evalueren

Voorstelling van het Draaiboek evalueren in budget- en schuldhulpverlening.

 

 

Datum: woensdag 17 of donderdag 18 november in de voormiddag
Locatie: Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

Externe vormingen

Webinar ‘online aankopen en internetfraude’

Wat zijn de gevaren bij online aankopen? Wat kunnen we onze cliënten hierin meegeven? En hoe gaan we om met cliënten die de dupe zijn geworden van internetfraude? Enkele vragen die we voorleggen aan Mary-Ann van Neniu vzw, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om slachtoffers van internetfraude te ondersteunen en begeleiden.

Deze webinar wordt georganiseerd door BIZ Antwerpen.

dinsdag 5 oktober van 14u tot 16u
digitaal via zoom
Gratis, wel inschrijven

Basisopleiding Schuldbemiddeling 2021

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw.
Voor het najaar 2021 zijn er nog plaatsen vrij.
Lees verder.

gerechtsdeurwaarder
BIZ Kempen ontwikkelde deze pagina in samenwerking met haar partners. Je vind er informatie over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders, het
In het kader van de Week van het Geld 2021 lanceerde BIZ de vernieuwde WAKOSTA?! app. Dit is een gratis
onlinehulp-apps
De eerste versie van de appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid staat online. Het gaat om een ‘soft launch' van
SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben