Blijf als expert in budget- en schuldhulpverlening up-to-date over de nieuwste methodieken, ontwikkelingen en opleidingen.
Maak samen met BudgetInZicht Kempen en je organisatie het verschil voor mensen in budget- en/of schuldproblemen.

Opleidingen georganiseerd door BIZ Kempen

Infomomenten over de resultaten vanuit de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening.

In 2019 gingen we van start met de werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening. We werkten aan verschillende thema’s op basis van de noden van deelnemende organisaties (CAW, OCMW’s en CEBUD). In het najaar van 2021 kunnen we de eerste resultaten met veel trots voorstellen.

Alle ontwikkelde documenten worden dit najaar beschikbaar gesteld via onze website www.biz-kempen.be. Lees onze nieuwsbrief om alle informatie hierover te ontvangen!
We organiseren ook 3 infomomenten waarin we de documenten voorstellen en uitleggen hoe je er praktisch mee aan de slag kan. De documenten zijn zo uitgewerkt dat ze onmiddellijk inzetbaar zijn in de praktijk.

Indien mogelijk organiseren we de infomomenten fysiek (locatie Geel), zo niet zullen ze doorgaan online.
De infomomenten zijn gratis en staan in eerste instantie open voor hulpverleners uit de regio Kempen.
Er worden telkens 2 data voorzien. Om deel te nemen kies je 1 van de 2 data.
lesgever: Hanne Laenen , BudgetInZicht Kempen

Opstart van Budgethulpverlening

Voorstelling van het draaiboek opstart budgethulpverlening en infofiches over verschillende vormen van budgethulpverlening in eenvoudige taal.

 

woensdag 22 september van 9u – 11u in de Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

of donderdag 23 september van 9u – 11u online via google meet.

Werken aan financiële redzaamheid

Voorstelling van de Toolbox met info, hulpmiddelen en methodieken om samen met je cliënt stappen te zetten naar financiële redzaamheid.
Iemand is financieel redzaam wanneer hij/zij zijn/ haar inkomsten en uitgaven in balans houdt, nu en in de toekomst.

Datum: woensdag 20 of donderdag 21 oktober van 9u00 – 12u00
Locatie: Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

OF via livestream. 

Evalueren

Voorstelling van het Draaiboek evalueren in budget- en schuldhulpverlening.

 

 

Datum: woensdag 17 of donderdag 18 november in de voormiddag
Locatie: Vlinderzaal, Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1, 2400 Geel

Casusbesprekingen collectieve schuldenregeling 

In 2021 organiseert BIZ Kempen casusbesprekingen collectieve schuldenregeling (CSR) omdat we de dialoog tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners levend willen houden. We vinden het belangrijk om blijvend in communicatie met elkaar te gaan over wat goed en minder goed loopt, hoe de procedure moet en kan aangepakt worden, waar we elkaar kunnen versterken en manieren waarop we dat willen doen. Daarnaast willen we ons samenwerkingsprotocol extra in de verf zetten.

Bij de casusbespreking zullen  zowel hulpverleners als advocaat-schuldbemiddelaars aanwezig zijn. Alsook de 2 griffiers van de dienst CSR arbeidsrechtbank Turnhout. Het is de bedoeling dat hulpverleners casussen, vragen of bedenkingen op tafel kunnen leggen waarbij er samen opzoek gegaan wordt naar mogelijke oplossingen en/of antwoorden.

De casusbesprekingen hebben we opgedeeld in verschillende thema’s binnen CSR. Zo willen we diepgang creëren in de dialoog over bepaalde aspecten binnen een CSR. We voorzien telkens een kwartier uitleg met wetgeving, goede praktijken, visie, … om vervolgens de dialoog open te trekken. 

De eerst volgende casusbespreking gaat door op:

 •  16/12/2021 van 13u30-16u – Thema 3: Leefgeld (Zaal hofkwartier, CAW-gebouw hofkwartier 23, Herentals) 
  • Toelichting door Nele Peeters (CEBUD): referentiebudgetten en advocaat-schuldbemiddelaars aan het woord
   • Referentiebudgetten en tool Melissa
   • Hoe wordt het leefgeld bepaald?
   • Inspraak cliënt?
  •  Aanwezig:
   • twee griffiers dienst CSR arbeidsrechtbank Turnhout: Wout Maes en Katrien Van Riel
   • Advocaat-schuldbemiddelaars: Tom Robeyns 

Externe vormingen

Webinar ‘online aankopen en internetfraude’

Wat zijn de gevaren bij online aankopen? Wat kunnen we onze cliënten hierin meegeven? En hoe gaan we om met cliënten die de dupe zijn geworden van internetfraude? Enkele vragen die we voorleggen aan Mary-Ann van Neniu vzw, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om slachtoffers van internetfraude te ondersteunen en begeleiden.

Deze webinar wordt georganiseerd door BIZ Antwerpen.

dinsdag 5 oktober van 14u tot 16u
digitaal via zoom
Gratis, wel inschrijven

Basisopleiding Schuldbemiddeling 2021

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW’s, CAW’s en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door SAM vzw.
Voor het najaar 2021 zijn er nog plaatsen vrij.
Lees verder.

Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Het begrip gebruiken we
Elke dienst die budgethulpverlening aanbiedt, heeft een eigen aanpak om een budgethulpverleningstraject op te starten. Om hulpverleners hierin te ondersteunen,
gerechtsdeurwaarder
BIZ Kempen ontwikkelde deze pagina in samenwerking met haar partners. Je vind er informatie over de werkwijze van gerechtsdeurwaarders, het
In het kader van de Week van het Geld 2021 lanceerde BIZ de vernieuwde WAKOSTA?! app. Dit is een gratis
onlinehulp-apps
De eerste versie van de appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid staat online. Het gaat om een ‘soft launch' van
SCHULDENVRIJ is een initiatief van CEBUD en staat in het teken van financiële redzaamheid. Daaronder verstaan we volhoudbaar greep hebben