Budgetcoaches zijn opgeleide vrijwilligers die trajecten aangaan met cliënten van het OCMW en het CAW in de Kempen, met als doel het zo zelfstandig mogelijk maken van de cliënt op het vlak van budgetteren. Ze werken samen met een maatschappelijk assistent die hiervoor de krijtlijnen uittekent met de cliënt. De budgetcoach vormt vanuit dit opzicht een tandem met de maatschappelijk werker: daar waar de maatschappelijk werker focust op het wegwerken van schulden en bemiddeling, focust de budgetcoach op het aanleren van vaardigheden om op een bewuste manier om te gaan met geld.

De budgetcoaches ontstonden in 2015 als gevolg van signalen uit ons netwerk. Na een proefperiode van enkele jaren, hoorden we veel positieve ervaringen van zowel cliënten, budgetcoaches als maatschappelijk werkers. We zien ositieve effecten bij het inzetten van budgetcoaches zoals geen herval, vrijgekomen arbeidstijd voor de maatschappelijk assistent en verzelfstandiging van de cliënt zodat die kan uitstromen uit de hulpverlening.

We zetten budgetcoaches in met als doelstelling:

  • Laagdrempelige, gepaste hulp en begeleiding aanbieden (hulp op maat zorgt voor optimale leerkansen).
  • Tegengaan van herval in schulden- of budgetproblemen door de cliënten vaardigheden aan te leren die ze blijvend kunnen inzetten
  • Het taboe dat er bestaat over schulden te doorbreken en bespreekbaar te maken (drempels wegwerken / verlagen)
  • De cliënt terug in zijn kracht zetten. Hierdoor werken we aan het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Door in te zetten op sociale activering en zelfvertrouwen stimuleren we de cliënt om op termijn ook stappen te ondernemen op andere levensdomeinen.

Een budgetcoach ondersteunt een hulpvrager bij concrete dagelijkse handelingen zoals:

  • administratie ordenen en overzichtelijk houden (post sorteren, rekeningen klasseren, …)
  • prijzen vergelijken
  • budgetvriendelijk winkelen
  • in- en uitkomsten met elkaar in evenwicht brengen
  • meegaan naar mutualiteit, verzekering, …

CAW de Kempen en OCMW’s die vanaf 2020 starten met budgetcoaches zijn : Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout, Herstelt, Hoogstraten, Hulsthout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo.

Voor meer info kan je terecht bij Alexander Exelmans (projectcoördinator budgetcoaches)
alexander.exelmans@cawdekempen.be
0491/35.14.61

Hieronder kun je documenten terugvinden omtrent de budgetcoaches
(klik op de titel van het document om het te openen)

Word budgetcoach!
lees hier de volledige vacature voor dit BIZonder vrijwilligerswerk.
Verder lezen.
Startmoment Project Budgetcoaches
Op dinsdag 26 november 2019 organiseerden we het Startmoment Project Budgetcoaches voor alle deelnemende OCMW’s. Tijdens dit moment werden volgende
Verder lezen.