Navigatie overslaan

Home

 

Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht vragen voor financiële vorming. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek.
De Week van het Geld is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd. In 2016 vindt deze nationale themaweek voor de eerste keer plaats van 14 tot 20 maart. Omdat Wikifin.be en De Tijd reeds enkele jaren initiatieven nemen om de financiële geletterdheid van de bevolking te bevorderen, is het vanzelfsprekend dat beide de handen in elkaar slaan en vele partners enthousiast maken om mee te werken aan De Week van het Geld.
Meer info: www.deweekvanhetgeld.be

 

Kijk nu in onze laatste Nieuwsflash wat BudgetInZicht Kempen organiseert in De Week van het Geld!

Dag Zonder Krediet 2015

Op zaterdag 28 november ’15 vindt de 12e editie van de ‘Dag Zonder Krediet’ plaats. De boodschap « Te mooi om waar te zijn ! » vestigt de aandacht op alles wat ‘gratis’ wordt aangeboden via reclame en marketingcampagnes, maar waaraan in werkelijkheid vaak een verborgen kostenplaatje is verbonden: kredietkaarten, koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, 0%
leningen, … .
Bekijk ons sensibiliseringsfilmpje:

 

 

 

Om deze boodschap tot verantwoord en bewust consumeren breed te verspreiden, gaan in de
laatste week van november diverse acties door in het hele land, met de nationale actie in Brussel als
sluitstuk.

In de provincie Antwerpen wordt samengewerkt om het campagnethema op een interactieve manier in de kijker te zetten: 18-25-
jarigen zijn immers extra gevoelig voor aantrekkelijke ‘gratis’ of goedkopere aanbiedingen... .

Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je op www.dagzonderkrediet.be. Volg ook onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/dagzonderkrediet en verspreid mee de boodschap via
#temooiomwaartezijn ! Verspreid mee de boodschap via onze Thunderclap:

 Hulp nodig bij financiële problemen? Surf naar www.eerstehulpbijschulden.be of ga langs bij het OCMW
of CAW in jouw buurt.

Kan je rondkomen met een minimuminkomen?

Kan je rondkomen met een minimuminkomen? De Gids op Maatschappelijk Gebied publiceerde een interessant artikel, gebaseerd op de referentiebudgetten van Cebud.

 

 

 
Energie(schulden)

Afkomstig van de Dag over Schulden die georganiseerd is geweest in samenwerking met de vier 'verenigingen waar armen het woord nemen' hebben we "Rondreizende Knelpuntthema's" in het leven geroepen. Concreet zijn er vier thema's gekozen die een gans jaar de vier verenigingen hebben gevoed met informatie over: De Gerechtsdeurwaarder, Collectieve Schuldenregeling, Budgetbeheer en - begeleiding en Energie(schulden).

Van dit laatste thema willen we volgende presentatie delen en een brochure van POD Maatschappelijke Integratie.

 

 

Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht vragen voor financiële vorming. De hele week vinden er allerhande activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek.
De Week van het Geld is een initiatief van Wikifin.be, in samenwerking met De Tijd. In 2016 vindt deze nationale themaweek voor de eerste keer plaats van 14 tot 20 maart. Omdat Wikifin.be en De Tijd reeds enkele jaren initiatieven nemen om de financiële geletterdheid van de bevolking te bevorderen, is het vanzelfsprekend dat beide de handen in elkaar slaan en vele partners enthousiast maken om mee te werken aan De Week van het Geld.
Meer info: www.deweekvanhetgeld.be

 

Kijk nu in onze laatste Nieuwsflash wat BudgetInZicht Kempen organiseert in De Week van het Geld!

BudgetInZicht Kempen

BudgetInZicht Kempen is een regionaal samenwerkingsverband schuldpreventie in het
arrondissement Turnhout. Het wil personen via preventie-initiatieven en een integraal
aanbod aan schuld- en budgethulpverlening in staat stellen om op een duurzame wijze hun
budget te managen. We willen hierbij de meest kwetsbare doelgroepen bereiken en het
middenveld betrekken. We zetten in op schuldpreventie en nazorg voor de algemene
bevolking en de meest kwetsbare doelgroepen van onze regio. We maken samen met
allerhande partners schulden bespreekbaar bij de lokale bevolking.

 

We werken samen aan de professionalisering van schuldhulpverlening en
schuldhulpverleners om schulden en schuldendossiers terug te dringen in onze regio. We
bouwen een breed netwerk uit waar we beroep doen op de aanwezige expertise en werken
we actief samen. Deze expertise willen we uitwisselen en implementeren waar nodig om
elkaar verder te professionaliseren.

 

Schuldhulpverleners of intermediairs die in aanraking komen met het thema schulden
kunnen gebruik maken van ons expertisecentrum. Daarnaast kan iedereen bij ons terecht
om signalen door te geven die op structureel niveau moeten behandeld worden.