Op deze website van SAM vzw vind je informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser…

Lees hier meer over de gerechtsdeurwaarder. Wat mag een deurwaarder doen? Wat is het verschil tussen een minnelijke en een gerechtelijke procedure? Waar vind je hulp?

Het is belangrijk om te onderzoeken welke schulden er zijn en hoe groot ze zijn. Reageer niet zomaar op elke brief van een schuldeiser. Het kan zijn dat (een deel van de) schuld onterecht is of dat de schuld zo oud is dat ze verjaard is je ze niet meer moet betalen.