Het belang van financiële educatie en financiële opvoeding

Een groeiende groep jongvolwassenen wordt geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Dit blijkt uit de statistieken van de Centrale voor kredieten en particulieren van de Nationale Bank van België en divers onderzoek. De manier waarop jongvolwassenen met geld omgaan, hun bestedingspartronen, kennis en vaardigheden om passende economische beslissingen te nemen heeft zijn wortels in de voorgaande levensfase(n). 12% van de jongeren vertoont financieel risicogedrag. Deze risicogedragingen hoeven niet problematisch te zijn, maar hebben het potentieel om, wanneer ze langdurig of frequent voorkomen, in de toekomst te leiden tot financiële moeilijkheden.

Financiële kennis, vaardigheden en competenties worden vaak naar voor geschoven als belangrijke beïnvloedende factoren van financieel gedrag en moeilijkheden. Financiële kennis, vaak aangeduid als financiële geletterdheid, verwijst vooral naar het begrijpen van bepaalde economische en financiële concepten en kennis van financiële mogelijkheden en instrumenten.

Financiële opvoeding thuis beschermt in sterke mate tegen financieel risicogedrag. Financiële opvoeding mag enkel niet beperkt blijven tot het geven van zakgeld of het aansporen van jongeren om zelf geld te verdienen. Naast het goed beheren van zakgeld en inkomsten uit studentenarbeid omvat financiële opvoeding ook dat ouders met jongeren praten over geld en hen adviezen geven over bepaalde uitgaven of deze in vraag stellen. Het zijn van een goed rolmodel als ouders is hier ook een belangrijke factor.

Financiële educatie op school via interactieve werkvormen die toelaten financiële vaardigheden in te oefenen in realistische contexten. In eerste instantie zal samen met hen moeten worden gewerkt aan bewustwording en het doorbreken van weerstand.
Jongeren geven zelf de voorkeur aan het gebruik van interactieve werkvormen en inhouden die zoveel als mogelijk vertrekken van realistische contexten (bv. budgetteren bij het organiseren van een klas/schoolevenement) en spelelementen bevatten.

Ten slotte is er heel wat nood aan het versterken van vaardigheden en het versterken van een kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding. Jongeren moeten aandacht krijgen voor de wijze waarop marketing en leeftijdsgenoten inspelen op imago en statuskwesties en ze moeten leren omgaan met de sociale druk van leeftijdsgenoten.
Doorheen de hele schoolloopbaan moet er aandacht besteed worden aan het versterken of aanleren van een aantal competenties, die op dat moment passend zijn en aansluiten bij de leefwereld van de jongeren.

Bron: Cebud

Financiële educatie in het onderwijs

Jongeren zijn hét doelwit van elke goede marketingstrategie. Jongeren zijn niet alleen zelf actieve consumenten, het zijn ook de volwassen consumenten van morgen én ze beïnvloeden het koopgedrag van hun ouders. Jongerenmarketing betekent dus, vanuit het perspectief van bepaalde ondernemingen, drie keer winst!

les voor bord

Naast financiële opvoeding zijn voornamelijk financiële educatie en – geletterdheid bij jongeren enorm belangrijk om hen aanzienlijke kans te geven op een schuldenvrij leven. De cijfers liegen er niet om, steeds meer jongvolwassenen komen in financiële problemen door het ontbreken van financiële kennis, – vaardigheden en – geletterdheid. Het onderwijs, maar ook jeugd(opbouw)werk, kan hier een belangrijke actor in zijn om het verschil te maken voor onze volwassenen van morgen.

Sinds 1 september 2019 zijn financiële competenties opgenomen in de eindtermen van de eerste graad.

BudgetInZicht Kempen wil jou zo goed als mogelijk ondersteunen!

We geven een overzicht van educatief materiaal en onderscheiden enkele goede pakketten hierin.
Je kan hier lespakketten, lesmateriaal, spellen en interactief materiaal terugvinden.

De toolbox geeft een overzicht van alle tools die gebruikt worden in de financiële educatie van de BIZ-activiteiten. Het doel van deze lijst is om externen (hulpverleners, leerkrachten,….) maar ook internen (BIZ-medewerkers) makkelijk door te verwijzen naar beschikbare tools om uit te lenen of ter inspiratie.

Hieronder maken we een overzicht van alle vormingen in het aanbod van de BIZ-activiteiten. Het gaat hier om vormingspakketten die de BIZ-regio’s aanbieden en waar al dan niet het lesprogramma gedeeld kan worden.

Met deze lijst informeren we externen (hulpverleners, leerkrachten,…) over het regionaal aanbod. Bij de desbetreffende vorming staat er telkens bij vermeld of er train-the-trainersessies beschikbaar zijn zodat lesgevers zelf aan de slag kunnen met het vormingspakket.

Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA, werd op 31 januari 2013 gelanceerd.
De FSMA is de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het is een autonome openbare instelling die onder andere als wettelijke opdracht heeft de consument op het vlak van financiële dienstverlening te beschermen. De FSMA heeft geen commerciële doelstellingen.

Wikifin draagt, in samenwerking met de autoriteiten bevoegd voor onderwijs, bij tot de sensibilisering van de onderwijsnetten om financiële educatie een plaats te geven op school. Op Wikifin school is veel en divers gratis materiaal beschikbaar.

Financiële opvoeding is meer dan zakgeld geven alleen. Deze brochure, opgemaakt door BudgetInZicht, geeft je allerlei inzichten en tips.

Download de brochure gratis.

We kunnen 4 mentaliteitstypen onderscheiden als het gaat over omgaan met geld. Ontdek ze via Moneymindsets.

Ontdek de verschillende geldtypes en hoe je hen kan stimuleren om de goede financiële vaardigheden te ontwikkelen!