Indien u als deelnemer annuleert: 

(deze vervangen de annulatievoorwaarden op de factuur) 

* Annuleren kan enkel schriftelijk: mail naar bizkempen@cawdekempen.be
* Annuleren kan kosteloos tot 4 weken vóór de start van de opleiding of studiedag, bij annuleringen minder dan 4 weken voor de vorming (ongeacht de reden van afwezigheid) dient de volledige deelnameprijs betaald te worden. U mag wel altijd een collega in de plaats sturen.
* Bij een meerdaagse vorming blijft het volledige bedrag te voldoen indien 1 of meerdere dagen niet gevolgd kunnen worden.

Indien BIZ Kempen een cursus annuleert:
* BIZ Kempen heeft steeds het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval heeft u het recht om zich uit te schrijven en wordt het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.