Heel wat cliënten en hulpverleners hebben vragen omtrent de financiële gevolgen van de coronacrisis. We proberen het hier voor u op een rijtje te zetten.

DEZE PAGINA WORDT REGELMATIG GEÜPDATET. Laatste aanvulling 23 juli 2020.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.

BIZ Boom – Mechelen – Lier zette alles op een rijtje.

Wie heeft er recht?
De toeslag is er voor gezinnen:

 • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 

Hoeveel bedraagt de toeslag?
Je ontvangt een bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dit bedrag wordt in 3 schijven van 40 euro uitbetaald.

Hoe aanvragen?
De toeslag moet aangevraagd worden bij de uitbetaler van jouw groeipakket. Je bezorgt deze instantie een ingevuld aanvraagformulier + de nodige bewijsstukken van het inkomensverlies.

Bewijsstukken:
Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je andere bewijsstukken voorleggen:

  • Werknemers: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse belastbaar inkomen vermeldt.
  • Zelfstandigen: een verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds die het maandelijkse netto-inkomen vermeldt.
  • Internationale ambtenaren: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse inkomen vermeldt.
  • Vervangingsinkomens: een attest van de uitbetalingsinstelling dat de maandelijks uitbetaalde bedragen vermeldt.
  • Corona-compensatiepremie of corona-hinderpremie : bewijs van het organisme die je dit heeft uitgekeerd. Deze inkomsten tellen niet mee voor de berekening van het inkomen maar worden wel aanvaard als verklaring van het inkomen.
  • KI-test: inkomsten uit onroerende goederen vreemd gebruik. Er wordt gekeken naar de gegevens die gekend zijn in het dossier. Bij wijzigingen dienen jullie deze zelf door te geven en bewijzen op basis van stukken.

Bij wie aanvragen?
In Vlaanderen zijn er 5 instanties die het groeipakket uitbetalen. Als je dit niet weet kan je dit terugvinden op jouw rekeninguittreksels. Je kan ook bellen naar 1 van de uitbetalers van het groeifonds. Aan de hand van jouw rijksregisternummer kunnen zij dit achterhalen.

Klik hier voor een oplijsting van deze instanties en een leidraad hoe je de aanvraag voor de toeslag bij de instantie indient.

Klik hier voor het aanvraagformulier van Fons.
Klik hier voor het aanvraagformulier van Infino.
Klik hier voor het aanvraagformulier van Kidslife.
Klik hier voor het aanvraagformulier van My Family.
Klik hier voor het aanvraagformulier van Parentia. 

Als u ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden krijgt om uw woonlening terug te betalen, dan kunt u bij uw bank om uitstel van afbetaling vragen.
De bank kan uitstel van betaling geven tot en met 30 september zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend. Deze maatregel werd verlengd tot eind december 2020. Dat geldt zowel voor wie het uitstel al is toegekend als voor wie het uitstel nog moet aanvragen. De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet gebeuren tussen 1 en 20 september.
Febelfin publiceert vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Voor sociale leningen neemt u best zo snel mogelijk contact op met de betrokken kredietverstrekker:

Meer informatie over corona en de invloed op je geld kan je vinden op de website van Febelfin. (vertegenwoordiger van de financiële sector)

Vluchten worden geannuleerd, reizen gaan niet door en concerten worden verplaatst. U vraagt zich wellicht af waarop u recht hebt. Het Europees Centrum voor de Consument geeft een antwoord op de meest gestelde vragen.

Lees het artikel van VRT (07/07/2020): Reizen en corona: Kan ik mijn reis annuleren? Moet ik me laten testen? En wat als ik in quarantaine moet?

Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 september van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 • Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt. De alleenwonende ouders ( enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij je werkgever.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.

 • In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.

Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut. Van zodra dit is geregeld is er automatisch ook recht op de RVA-uitkering voor corona-ouderschapsverlof.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

Wie ouderschapsverlof neemt ontvangt een forfaitaire onderbrekingsuitkering. Het bedrag wordt dus niet berekend in functie van je loon. Voor het corona-ouderschapsverlof liggen deze uitkeringen 25% hoger dan het normale ouderschapsverlof.

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd die ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Om het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen van het gewone ouderschapsverlof te kennen, kan je de rubriek Barema’s raadplegen.

Wanneer aanvragen?

Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:

 • Of in één aaneengesloten periode;
 • Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 • Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 • Of een combinatie van 2 en 3.

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.

Meer informatie vind je op de website van RVA.

let op!
Als je ouderschapsverlof opneemt, bouw je geen recht op voor jaarlijks verlof, vakantiegeld en eindejaarspremie. Volgend jaar heb je dus minder verlof.
De periode van ouderschapsverlof wordt wel gelijkgesteld voor de opbouw van je wettelijk pensioen.

Filmpjes in zestien talen én eenvoudig Nederlands leggen uit hoe dat zit met heropstart van de scholen, opvang en afstandsonderwijs. Een realisatie van De Schoolbrug samen met Stad Antwerpen en Atlas.

In opdracht van Samenlevingsopbouw vertaalde het Agentschap Integratie en Inburgering de richtlijnen van de overheid in 11 talen. Download de fiches op de website van Samenlevingsopbouw.

Nog meer documenten in verschillende talen vind je bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? SAM vzw bundelt voor jou inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen. Bekijk hier de pagina.

Zoek je laagdrempelige informatie over corona? Wablieft bundelt alle materiaal op 1 pagina. Alle info op deze pagina mag je vrij gebruiken. Lees verder.

Om jouw veiligheid en die van de medewerkers van de Federale Overheid te garanderen zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren als in de gemeenten.

Wil je hulp bij het invullen van je belastingaangifte?
Je kan een afspraak maken met een medewerker van FOD Financiën via 02 575 56 66 (nummer alleen bedoeld voor het maken van een afspraak om de aangifte te laten invullen). Je zal dan telefonisch verder geholpen worden.
Bel zodra u uw aangifte ontvangt. Doe het zo snel mogelijk om zeker een afspraak te krijgen op een voor u passend moment.
Opgelet: na 30 juni is er geen hulp meer mogelijk!  Wacht dus niet tot het laatste moment.

Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. Je kan de indiening van je aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Klik hier voor meer informatie over de belastingaangifte.

Veel buitenschoolse activiteiten, ook duurdere meerdaagse uitstappen, worden nu geannuleerd. Vaak is daarvoor al betaald of komt dit op de schoolfactuur terecht. Hoe moet je daarmee omgaan als ouder? Welke kosten moet je al of niet betalen en voor welke heb je recht op terugbetaling.

Netwerk tegen Armoede zocht het samen met de andere partners binnen Stos uit. Lees verder.


Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. Het telt niet mee voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof op te nemen in de periode tussen 1 mei en 30 september van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 • Je kunt dit verlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking als je voltijds werkt of een halftijdse onderbreking als je minstens 75% werkt. De alleenwonende ouders ( enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij je werkgever.
 • Het corona-ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen mits akkoord van de werkgever.

 • In akkoord met de werkgever kan je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona- ouderschapsverlof.

Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut. Van zodra dit is geregeld is er automatisch ook recht op de RVA-uitkering voor corona-ouderschapsverlof.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

Wie ouderschapsverlof neemt ontvangt een forfaitaire onderbrekingsuitkering. Het bedrag wordt dus niet berekend in functie van je loon. Voor het corona-ouderschapsverlof liggen deze uitkeringen 25% hoger dan het normale ouderschapsverlof.

Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd die ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Om het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen van het gewone ouderschapsverlof te kennen, kan je de rubriek Barema’s raadplegen.

Wanneer aanvragen?

Je kan het aanvragen vanaf 1 mei:

 • Of in één aaneengesloten periode;
 • Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 • Of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 • Of een combinatie van 2 en 3.

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk mits akkoord van je werkgever. Dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
De werkgever moet dit goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins vόόr de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
Vervolgens moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch.

Meer informatie vind je op de website van RVA.

let op!
Als je ouderschapsverlof opneemt, bouw je geen recht op voor jaarlijks verlof, vakantiegeld en eindejaarspremie. Volgend jaar heb je dus minder verlof.
De periode van ouderschapsverlof wordt wel gelijkgesteld voor de opbouw van je wettelijk pensioen.

Raadpleeg de websites van de verschillende rechtbanken en hoven voor meer nieuws over de verschillende maatregelen die genomen worden in het kader van corona. Hier kan je alle rechtbanken en hoven opzoeken.

Het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een overzicht van maatregelen door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid. Hier kan je de meest recente versie terugvinden.

Zaken tot en met 17 juni 2020 worden in principe schriftelijk (en dus zonder pleidooien) in beraad worden genomen. Partijen worden uitgenodigd om conclusies en stukken via e-Deposit neer te leggen. Er kan steeds mondelinge toelichting via videoconferentie georganiseerd worden.

Zaken die niet schriftelijk kunnen behandeld worden, worden vanaf 18 mei 2020 met fysieke aanwezigheid van partijen (pleidooien) behandeld op de openbare terechtzitting waarop zij worden ingeleid of werden vastgesteld.

Meer info over de maatregelen van de arbeidsrechtbank vind u hier.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan betaal je best elektronisch of contactloos. Betaalkaarten, smartphone … er zijn tal van mogelijkheden. Lees verder.

In deze periode moeten veel winkels hun deuren gesloten houden. Om jou als consument te blijven bedienen, bieden heel wat winkels de mogelijkheid om online te bestellen. Lees de tips van Wikifin om veilig online inkopen te doen.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen, bekijk ze hier

Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen. Lees verder.

Callcenter Corona
Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus?
Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Bron: RVA (26/03/2020)

Indien uw werkgever u niet langer kan tewerkstellen, kan hij u onder bepaalde voorwaarden tijdelijk werkloos stellen en kunt u in principe gedurende deze periode, mits naleving van bepaalde formaliteiten, een uitkering ontvangen van de RVA.

Vanaf 13/03/2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan uw werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken, vb uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, gezien beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid.

Voor tijdelijk werklozen geldt het volgende:

 • Je hebt meteen recht op een uitkering (zonder toelaatvoorwaarden zoals leeftijd, aantal dagen gewerkt, …)
  De periode voor deze bijzondere voorwaarden is verlengd tot 30 juni.
 • De uitkering bedraagt 70% van het brutoloon (ipv de gebruikelijke 65%) voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020.
 • Wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.
 • Wie tijdelijk werkloos is op grond van economische oorzaken heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoeding van minstens 2 euro per dag. Dit supplement wordt betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • Je kan zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier, een organisatie, als brandweerman of voor een civiele organisatie.

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen?
Indien u voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020 uitkeringen als tijdelijk werkloze aanvraagt, volstaat het dat u het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan de uitbetalingsinstelling van uw keuze bezorgt (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV).

Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar u bijkomende inlichtingen vindt over hoe u dit formulier aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor uw uitbetalingsinstelling: ABVV , ACLVB, ACV, HVW .)
De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Opgelet! Indien u van uw werkgever een afdruk van de aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 zou ontvangen waarop is vermeld dat u op het einde van de maand uw controledocument C3.2A bij uw uitbetalingsinstelling moet indienen, moet u daarmee geen rekening houden. Voor de betaling van de uitkeringen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 is niet vereist dat er een controlekaart wordt ingediend.
Weet ook dat de werkgever in deze vereenvoudigde procedure enkel COVID-19 als reden dient op te geven. Wij raden werkgevers wel aan om een gemotiveerd dossier op te stellen met daarin de redenen die aanleiding geven tot het toepassen van de tijdelijke werkloosheid indien de RVA controles zou uitvoeren. Het is immers niet omdat de aanvraag sterk vereenvoudigd werd, dat je geen grond tot overmacht meer moet kunnen aantonen.

Hoe vraag je je uitkering voor tijdelijke werkloosheid aan?
Lees het hier op de website van RVA.

Hoeveel bedraagt je uitkering als tijdelijke werkloze?
In theorie: 70 % van het brutoloon plus een supplement van € 5,63 per dag. Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % ingehouden. In de praktijk: wellicht minder dan 70 % van je netto-inkomen. De berekening van hoeveel netto overblijft is ingewikkeld en hangt bijvoorbeeld ook af van de gezinssituatie van de werknemer. Er wordt gewaarschuwd dat de eerste maanden de cijfers sowieso afwijken, omdat er in maart nog deel gewerkt is.

Hoe wordt deze uitkering uitbetaald?
Lees hier over de vereenvoudigde betalingsprocedure op de website van RVA.

Door de instroom van aanvragen is het voor de RVA onmogelijk om meteen het juiste bedrag van sommige uitkeringen te berekenen. Zij krijgen in eerste instantie een voorschot van 1.450 euro bruto of 1.066,12 euro netto op maandbasis. Als de aanvragen zijn verwerkt en mensen recht blijken te hebben op meer, worden ze daarvoor gecompenseerd.

Meld je ook online aan bij het HVW (gratis) of bij een vakbond (ACV, ABVV of ACLVB), zodat je rekeningnummer zeker gekend is bij een uitbetalingsinstelling.
 
Opgelet! Als mensen recht blijken te hebben op minder dan het voorschot zal dit worden verrekend in de belastingaangifte van volgend jaar.

 

Voor verdere info verwijzen we graag door

Op de website van het Europees Centrum voor de Consument vindt u meer informatie over de annulatie van reizen, concerten, evenementen, vluchten, enz en waar u als consument recht op hebt.

Contacteer zo snel mogelijk (de klantendienst van) het bedrijf, leg de situatie uit en vraag uitstel (“betalingsmodaliteiten”).

Let op:

 • Je moet je facturen van de water- of energieleverancier betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets, ook niet als je tijdelijk werkloos bent. Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van deze factuur moeilijk is. Elke Vlaming die tijdelijk werkloos is door de corona-crisis, krijgt een bedrag van €202,68 automatisch op zijn rekening gestort om de energiefactuur van 1 maand te compenseren. Een aanvraag moet niet gebeuren. Voor meer informatie klik hier.
 • Ook de maandelijkse factuur voor telecom moet blijven betaald worden. De solidariteit die hen gevraagd wordt, is meestal te zien (afhankelijk van operator tot operator) in gratis aanbod voor bellen naar vaste lijnen, een uitbreiding van de databundel en extra aanbod televisie. Voor een interessant weetje klik hier.
 • Banken zullen een betalingsuitstel voor woonkredieten toestaan, maar je moet wel zelf kunnen aantonen dat je financieel getroffen bent door de coronacrisis. Er wordt luid geroepen om ook in kader van de huurovereenkomsten uitstel te verlenen, maar hier zijn nog geen afspraken rond. Voorlopig geldt dus ons bovenstaand advies: individueel de huisbaas contacteren (ook bij sociale huurwoning).

Voor cliënten in schulden waar de afbetalingsplannen moeilijk lopen, kunnen we meedelen dat uithuiszettingen, evenals afsluitingen van water, energie en gas, gedurende de periode van de STRIKTE corona-maatregelen NIET zullen uitgevoerd worden. Dit wil echter niet zeggen dat gerechtsdeurwaarders (en schuldeisers) geen andere stappen mogen ondernemen. De invorderingsprocedure blijft lopen, kosten en renten blijven aangroeien. Dus ook nu is het van belang om waar mogelijk een regeling te treffen ivm de schulden!

Voor cliënten met grote schuldenlast is ook in deze tijden een Collectieve SchuldenRegeling mogelijks een oplossing. Advocaten zijn aan het werk en kunnen (eventueel telefonisch) ondersteuning bieden. Verzoekschriften kunnen ingediend worden, voor de procedure, zie “Welke maatregelen neemt de rechtbank?”.

Contacteer dan zo snel mogelijk de schuldeiser om uitstel van betaling te vragen. We merken dat er zeker inschikkelijkheid bestaat bij de schuldeisers om bijkomende betalingsuitstellen van een maand of twee toe te kennen. Kaart dit wel zo snel mogelijk aan, wacht niet tot de betalingsdata verstreken zijn!

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.

Op de private huurmarkt is er geen wettelijke regeling voorzien. De Vlaamse overheid vraagt wel aan de verhuurders om zich soepel op te stellen wanneer de huurder of kotstudent vraagt om de maandelijkse huurprijs uitgesteld of in schijven te betalen. Gemaakte afspraken worden best schriftelijk vastgelegd.
Op de website van de huurdersbond kan je veel informatie vinden. Ze verwerken de info op basis van vraag en antwoord.
Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, kan de Vlaamse ombudsdienst als onafhankelijk bemiddelaar beide partijen helpen om samen tot een oplossing te komen. Lees verder.

In het document Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen in het Vlaamse Gewest.

Uithuiszettingen (beslissing door de vrederechter) zullen NIET uitgevoerd worden tem 17 juli 2020. Dit wil echter niet zeggen dat gerechtsdeurwaarders (en schuldeisers) geen andere stappen mogen ondernemen. De invorderingsprocedure blijft lopen, kosten en renten blijven aangroeien. Dus ook nu is het van belang om waar mogelijk een regeling te treffen ivm de schulden!
Lees hier over corona en uithuiszetting.

Ga niet zomaar naar je huisarts
Neem telefonisch contact op en vraag om advies.

 • De huisarts factureert rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling.
 • De huisarts kent de risicocriteria én weet of je in aanmerking komt voor een kosteloze test.
 • Voldoe je als patiënt aan de voorwaarden om ‘verdacht’ te zijn voor besmetting, dan mag men je in een referentielaboratorium testen. Deze test moet de patiënt niet zelf betalen.
 • Voldoe je niet aan voorwaarden, dan kan de factuur van het uitvoerende labo oplopen tot 75 euro.


Ga niet zomaar naar spoed

 • Ten onrechte naar spoed kost geld !!
 • Het remgeld in het honorarium van de arts die je behandelt varieert naargelang de situatie. (Je bent naar de spoeddienst verwezen door de huisarts of gebracht met de dienst 112? Je bent niet verwezen door de huisarts of niet gebracht met de dienst 112?)

Kost van ziekenvervoer

 • Aan elk ziekenvervoer hangt een kostenplaatje vast.
 • Voor dringend ziekenvervoer kan er mogelijks beroep gedaan worden een tegemoetkoming via het ziekenfonds.
 • Niet-dringend ziekenvervoer wordt doorgaans vastgesteld op basis van een standaard tarief, afhankelijk van stadszone, afstand, … en kan eventueel vermeerderd worden met supplementen.
 • Het is vaak goedkoper om via eigen ziekenfonds een beroep te doen op deze organisaties.


Verblijfskosten in het ziekenhuis

Bij een verplichte quarantaine in het ziekenhuis, ongeacht of je wel of niet ziek bent, geldt de terugbetaling door de ziekteverzekering. Bij een verblijf op een speciale quarantaine-afdeling mogen geen supplementen worden gevraagd.


Neem zeker ook een kijkje op de websites van de ziekenfondsen voor meer informatie rond de kosten.

Is jouw cliënt niet aangesloten bij een ziekenfonds en bevindt hij/zij zich in een precaire verblijfssituatie? Alle informatie is verzameld op https://medimmigrant.be/

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders vaardigt richtlijnen uit aan de gerechtsdeurwaarders. Gezien persoonlijk contact met de burger wordt de dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders minstens tot 19 april 2020 beperkt, evenwel zonder hierbij de continuïteit van de rechtsgang uit het oog te verliezen.

Kort de richtlijnen die de NKGB meegeeft aan haar leden:

 • Betekening van akten (bijvoorbeeld een dagvaarding) blijft mogelijk. In geval van betekening aan de persoon dienen de regels rond het houden van afstand en de hygiënerichtlijnen strikt nageleefd te worden.
 • Gedwongen tenuitvoerlegging (roerend beslag, uithuiszetting, gedwongen opening van deuren): de NKGB dringt erop aan om alle lopende maatregelen van tenuitvoerlegging zoveel mogelijk op te schorten en de opvolging te garanderen op schriftelijke, elektronische of telefonische wijze. Voor opdrachten van de institutionele schuldeisers (bvb. VLABEL, FOD Financiën, steden en gemeenten,…) dienen hun aanbevelingen te worden opgevolgd.
 • De NKGB vraagt dat alle verkoopzalen in de verschillende arrondissementen hun deuren sluiten zodat alle verkoopdagen uitgesteld moeten worden tot nader order. Hetzelfde gaat op voor de opladingen van goederen.
 • Minnelijke invordering: De gewone invorderingen lopen door. Huisbezoeken zullen in deze periode niet doorgaan.In alle gevallen wordt gevraagd dat deurwaarders zich zo soepel mogelijk opstellen bij de opvolging van afbetalingsplannen. Er wordt aangeraden zoveel mogelijk online of elektronisch te betalen.
 • De toegankelijkheid van het kantoor voor het publiek moet absoluut beperkt worden. In elk geval zullen de gerechtsdeurwaarders soepel moeten zijn bij de opvolging van de afbetalingsplannen, en de schuldenaar zoveel mogelijk aan te raden online of elektronisch te betalen.

Hier kan je de volledige richtlijnen lezen.

LET WEL OP !!
De invordering van schulden zal niet stopgezet worden.

 • Oplopen van kosten bij niet-betalen, of staken lopend afbetalingsplan
 • Intresten van openstaande schulden blijven lopen
 • Een gerechtelijke procedure kan opgestart worden met alle kosten die daarbij horen

Je vindt de vereenvoudigde procedure om als werknemer een uitkeringsaanvraag in te dienen bij je uitbetalingsinstelling op de website van de RVA. Hier vind je ook het vereenvoudigde formulier dat je moet gebruiken.

bron: www.vrt.be/vrtnws/

Voor particulieren en ondernemingen die getroffen zijn door Covid-19 geeft FOD Financiën 2 maanden uitstel van betaling voor de personenbelasting.
Ondernemingen kunnen hetzelfde uitstel vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting.
Op deze webpagina vind je het aanvraagformulier, in te dienen tegen 30 juni 2020.


Artikels over de impact van corona

Hoe hulp bieden aan mensen in armoede tijdens de corona-crisis?

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om hulp te bieden tijdens corona-crisis.

Overzicht van COVID-19-maat- regelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een overzicht van maatregelen door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid.

Bijna de helft van de tieners en twintigers zit met geldzorgen

Zo'n 45 procent van de Belgische 16- tot 30-jarigen heeft geldzorgen als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van bankenkoepel Febelfin. Een op de acht bevraagde jongeren en jongvolwassenen spreekt zelfs van zware financiële problemen. Lees hier het artikel van vrt.nws.

Het Vlaams Huurdersplatform en de Verenigde Eigenaars trekken voor het eerst samen aan de alarmbel.

Er moet een tijdelijke toelage komen voor huurders die hun woning tijdens de coronacrisis niet meer kunnen betalen.

Geen bericht gevonden