In het voorjaar van 2022 organiseert BIZ Kempen één casusbesprekingen collectieve schuldenregeling (CSR) omdat we de dialoog tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners levend willen houden. We vinden het belangrijk om blijvend in communicatie met elkaar te gaan over wat goed en minder goed loopt, hoe de procedure moet en kan aangepakt worden, waar we elkaar kunnen versterken en manieren waarop we dat willen doen. Daarnaast willen we ons samenwerkingsprotocol extra in de verf zetten.

Bij de casusbespreking zullen  zowel hulpverleners als advocaat-schuldbemiddelaars aanwezig zijn. Alsook de 2 griffiers van de dienst CSR arbeidsrechtbank Turnhout. Het is de bedoeling dat hulpverleners casussen, vragen of bedenkingen op tafel kunnen leggen waarbij er samen opzoek gegaan wordt naar mogelijke oplossingen en/of antwoorden.

De casusbesprekingen hebben we opgedeeld in verschillende thema’s binnen CSR. Zo willen we diepgang creëren in de dialoog over bepaalde aspecten binnen een CSR. We voorzien telkens een kwartier uitleg met wetgeving, goede praktijken, visie, … om vervolgens de dialoog open te trekken. De data en de bijhorende thema’s zijn:

  • 10 maart 2022: conflictoplossende bemiddeling via de arbeidsrechtbank en hoe verloopt afbouw en afsluiten van een CSR/budgetbeheer (Zaal hofkwartier, CAW Herentals, hofkwartier 23)

De griffiers van de arbeidsrechtbank lichten enkele casussen toe hoe een bemiddeling via de arbeidsrechtbank van een collectieve schuldenregeling tot een oplossing kan leiden.

Vervolgens gaan we in dialoog over hoe zowel (schuld)-hulpverleners en adovcaat-schuldbemiddelaars werken naar een afbouw van een budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling en hoe we de mensen hierin kunnen ondersteunen

Aanwezig:

  • twee griffiers dienst CSR arbeidsrechtbank Turnhout: Wout Maes en Katrien Van Riel
  • Advocaat-schuldbemiddelaars: 

De deelname is gratis. We voorzien wel inschrijvingen om inzicht te krijgen op het aantal deelnemers. We vragen aan de deelnemers om samen met hun inschrijving hun vragen / casussen / bemerkingen door te sturen over de collectieve schuldenregeling.

Geen velden gevonden.