Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Het begrip gebruiken we zowel voor personen die hun budget zelfstandig beheren, als voor personen die inzien dat ze het niet alleen redden en gepaste (professionele) ondersteuning zoeken (Nibud). De nadruk op de term redzaam in plaats van zelfredzaam houdt rekening met de realiteit dat sommige cliënten langdurig of blijvend professionele ondersteuning nodig hebben.
In budget- en schuldhulpverlening is het begrip financiële redzaamheid daarom bijzonder relevant. Voor élke cliënt is het aangewezen om tijdens de hulpverlening in kaart te brengen wat deze nodig heeft om financieel redzaam te kunnen zijn. Vervolgens is het belangrijk om je hulpverlening hierop af te stemmen.

Uitgangspunten hulpverlening
Hoe je de geboden hulpverlening vormgeeft, is vanzelfsprekend verbonden aan de uitgangspunten die je eigen organisatie hanteert. Toch willen we hierin enkele elementen benadrukken die van belang zijn als je werkt aan de financiële redzaamheid van een cliënt.

 • Betrek je cliënt in het proces. Budgettaken waarin de cliënt goed is, hoef je niet (altijd) over te nemen. Door cliënten mee verantwoordelijkheid te geven en te erkennen wat er goed gaat, verhoog je diens betrokkenheid, zelfvertrouwen en motivatie. Allemaal factoren die erg belangrijk zijn in het kader van een financieel redzaam leven.
 • Geef ruimte aan de autonomie van de cliënt. Door rekening te houden met de keuzes van de cliënt, diens behoeften en noden vergroot je hun engagement en inzet. Cliënten die kunnen bepalen aan welke vaardigheden (eerst) wordt gewerkt, zullen sterker gemotiveerd zijn om de opdracht te doen slagen. Iets dat jijzelf MOET doen, doe je toch ook met meer tegenzin? Dat geldt ook voor jouw cliënt.
 • Onthoud goed dat jij als hulpverlener niet de enige schakel bent of als enige verantwoordelijk bent voor het succes van dit proces. Er zijn heel wat (educatieve) organisaties waarmee je kan samenwerken. Denk maar aan Basiseducatie, Avansa, Digidak, Agentschap Integratie & Inburgering, Energiesnoeiers, Werkwinkel, GTB of de BIZ-budgetcoach.

Toolbox voor hulpverleners om in te zetten op een menswaardig inkomen, financiële vaardigheden en gezond financieel gedrag

De werkgroep visie- en methodieken in budget- en schuldhulpverlening ontwikkelde de Toolbox financiële redzaamheid in budget- en schuldhulpverlening. Hierin vind je informatie en (online) tools die je tijdens je begeleiding kan inzetten om met je cliënt te werken aan financiële redzaamheid. We beogen een grotere doorstroom binnen de budget-hulpverlening en willen cliënten stimuleren en motiveren tot zelfstandigheid. Indien een volledige zelfstandigheid nooit mogelijk zal zijn, werken we aan een zo groot mogelijke (samen)redzaamheid.

De toolbox is opgedeeld in drie blokken:

 1. Werken aan een menswaardig inkomen
 2. Werken aan financiële vaardigheden
 3. Werken aan een gezond financieel gedrag

Binnen elk blok behandelen we diverse thema’s, zoals rechten uitputten, het leren maken van een budgetplan, het leren uitvoeren van betalingen, het leren ordenen van administratie of doelgerichte hulpverlening. Waarmee je precies aan de slag gaat in je begeleiding hangt af van je cliënt en wat die op dat moment kan.

Budgetcoaches zijn opgeleide vrijwilligers die trajecten aangaan met cliënten van het OCMW en het CAW in de Kempen, met als doel het zo zelfstandig mogelijk maken van de cliënt op het vlak van budgetteren. Ze werken samen met een maatschappelijk assistent die hiervoor de krijtlijnen uittekent met de cliënt. De budgetcoach vormt vanuit dit opzicht een tandem met de maatschappelijk werker: daar waar de maatschappelijk werker focust op het wegwerken van schulden en bemiddeling, focust de budgetcoach op het aanleren van vaardigheden om op een bewuste manier om te gaan met geld.

Op deze website biedt CEBUD concrete tools aan die je gratis kan downloaden. Denk aan tips over gedragsverandering, motiverende gespreksvoering, het maken van een budgetplan of jaaroverzicht, het sorteren van belangrijke papieren, het afbouwen van hulpverlening, …

Ontdek de hulpmiddelen die cliënten kunnen helpen bij de 4 stappen in financieel beheer:

 1. administratie ordenen
 2. administratie bewaren
 3. overzicht over inkomsten en uitgaven
 4. keuzes maken

Verdwalen je cliënten in de papieren en zie jij als hulpverlener of vrijwilliger ook de bomen door het bos niet meer?
Het pakket ‘Wegwijs in de papieren’ bevat een schat aan basisinformatie over verschillende thema’s: 

 • energie
 • water
 • huren
 • verzekeren
 • bankieren
 • telecom
 • verhuizen
 • gerechtsdeurwaarder
 • gezondheidszorg
 • adminstratie en budgetteren
 • kinderbijslag en studietoelage

(Taal)fout ontdekt of een aanvulling voor deze pagina? Laat het ons weten via bizkempen@cawdekempen.be.