Waar moet ik naartoe voor hulp? Is het normaal dat ik me zo angstig voel? Ik heb het gevoel nergens over mijn financiële problemen terecht te kunnen. Heb ik nu gefaald? 

Het zijn maar enkele gedachten waarmee hulpvragers worstelen. In samenwerking met Cebud en studenten Thomas More-Hogeschool opleiding Sociaal Werk zijn we gaan onderzoeken met welke drempels hulpvragers geconfronteerd worden. Drempels zorgen er voor dat mensen met hun vraag of probleem niet of te laat naar de hulpverlening stappen. Zowel hulpverleners als cliënten en potentiële cliënten werden bevraagd. Je kan de resultaten nalezen in het projectplan.

Het resultaat van dit project zijn aanbevelingen aan BudgetInZicht Kempen om specifieke drempels weg te werken. Deze resultaten kan je nalezen in het projectrapport. Een klein overzicht alvast van de verschillende drempels:

De hulpverleners gaven aan dat mensen bij hen vooral aangeven dat ze het moeilijk vinden om hulp te zoeken om 3
grote redenen:
  • Het verlies van onafhankelijkheid
  • De eerste stap moeten zetten en zo het probleem moeten toegeven
  • Mensen willen het eerst allemaal zelf proberen waardoor het vaak nog erger wordt.
De mensen gaven in grote lijnen hetzelfde aan, maar toch zijn er volgens hen grotere en hogere drempels waar ze
mee te maken krijgen.
  • Taboe/Schaamte
  • Angst voor wat er gaat komen
  • Beschikbaarheid van diensten en de bijhorende wachttijden
  • Bekendheid van diensten. Ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen.