Naar aanleiding van aanhoudende signalen die vanuit de hulpverlening tot bij BudgetInZicht Kempen, verschillende OCMW’s, Verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels, CAW De Kempen, Welzijnszorg Kempen, … kwamen, werd er een werkgroep gecreëerd om de knelpunten binnen de collectieve schuldenregelingen te inventariseren. BudgetInZicht Kempen heeft hierin initiatief genomen om de verschillende partijen samen te brengen en een verkenning van deze knelpunten op zich te nemen.

Vanuit deze werkgroep werden alle soorten knelpunten geïnventariseerd. Met de structurele knelpunten zijn we aan de slag gegaan op projectmatige wijze met als doel een menswaardige collectieve schuldenregeling te bekomen door goede samenwerking tussen de verschillende actoren.

Wat hieruit ontstaan is, is een samenwerkingsprotocol voor hulpverleners en schuldbemiddelaars. Dit zal niet het eindpunt zijn, maar zal een basis vormen in onze regio om een effectieve en efficiënte collectieve schuldenregeling binnen het kader van de wet uit te bouwen.

Op 11 en 17 juni 2019 organiseerden we infomomenten over het samenwerkingsprotocol. Je kan hier de  Powerpoint bekijken.

Als je problemen vast stelt binnen een Collectieve Schuldenregeling, kan dit stroomdiagram je als hulpverlener ondersteunen om stappen te ondernemen. Verder werkten we met de werkgroep nog enkele voorbeeldbrieven uit om je op weg te zetten:

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via bizkempen@cawdekempen.be!