BIZ, SAM & Wikifin ontwikkelen educatieve video’s in het kader van hun strijd tegen overmatige schuldenlast

De problematiek van overmatige schuldenlast is actueler dan ooit in deze periode van het jaar, dé tijd van cadeautjes en andere dure verleidingen. In het kader van hun gezamenlijke opdracht m.b.t. financiële educatie, ontwikkelden de 11 regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht (BIZ), steunpunt Mens en Samenleving SAM vzw en Wikifin 3 educatieve video’s over overmatige schuldenlast.

Tijdens de eindejaarsperiode wil iedereen zijn naasten of zichzelf in de watten leggen. De kans bestaat natuurlijk dat je daarbij je uitgaven niet onder controle houdt. Het is daarom cruciaal je budget in de gaten te houden en geen schulden te maken. Eén van de kernopdrachten van de 11 BIZ-samenwerkingsverbanden in Vlaanderen en Brussel is bijdragen tot financiële educatie en preventie van schuldoverlast. In het kader daarvan hebben zij samen met SAM en Wikifin drie video’s gemaakt met toegankelijke en praktische informatie. De video’s kunnen worden bekeken op www.wikifin.be, via Youtube en binnenkort ook op www.eerstehulpbijschulden.be. Ze werden ook vertaald in samenwerking met de Franstalige en Duitstalige actoren rond financiële educatie.

(meer…)

Leer jongeren beter omgaan met geld

4 op 10 betalen factuur te laat, vooral twintigers en dertigers

Vier op de tien Belgen hebben het voorbije jaar minstens één factuur te laat betaald. Vooral wie jonger is dan 35, is slordig met geldkwesties. Tegelijk zegt de helft van de Belgen dat ze te makkelijk in het rood gaan bij online shoppen. “Hoog tijd dus om onze jongeren beter te leren omgaan met geld.”

(meer…)

Opinie – Na “Pano”: faalt ons armoedebeleid en wat te doen?

 

David de Vaal, coördinator Netwerk tegen Armoede, lanceert een stevige opinie naar aanleiding van de “Pano”-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’.

De “Pano”-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont volgens het Netwerk tegen Armoede de “onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers”. “De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt.”

(meer…)

Kris Peeters heeft wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast tegen te gaan.

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar om overmatige schuldenlast in te dijken. Daarbij ligt de focus op het indijken en voorkomen van al te hoge kosten voor mensen met een betalingsachterstand. 4,9% van de bevolking heeft betalingsachterstand voor 1 of 2 facturen voor basisbehoeften (water, elektriciteit, …). Bij mensen die onder de Europese armoedegrens leven, loopt dit op tot 16%.

Minister Peeters: “Betalingsachterstand leidt heel vaak tot bijkomende kosten en is één van de belangrijkste oorzaken van armoede. Mensen met overmatige schuldenlast komen in een vicieuze cirkel terecht die tot een alsmaar uitzichtloze situatie leidt. Met dit wetsontwerp wil ik een betere bescherming bieden aan de consument door voldoende tijd te geven om facturen te betalen en door de kosten bij laattijdige betaling en minnelijke invordering te beperken.”

(meer…)

‘Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende’

 

‘Doorzettingsvermogen alleen volstaat niet om uit de armoede te geraken. Zonder een stevige portie geluk en de juiste hulp van de juiste mensen kom je er simpelweg niet’, schrijft ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp van Netwerk tegen Armoede.

14 oktober is een dag waar ik met gemengde gevoelens naar toe leef. Ik voel hoop, omdat er misschien eindelijk iets kan veranderen. Ik voel het aan hoe er in het nieuws over armoede gepraat wordt. De klassieke antwoorden, die we al jaren horen, zijn letterlijk en figuurlijk grijs gedraaid. Ze pakken niet meer. (Kinder)armoede stijgt, ondanks alle gebakkelei over activering en rechten en plichten. Diensten en overheid, en ja, ook de lokale overheid, houden mensen te veel gevangen in hun rol van hulpbehoevende. Dat is toch wat ik jarenlang aan den lijve ondervonden heb, en ik heb niet de indruk dat er de voorbije jaren op dat vlak iets veranderd is. Politici krijgen die stijgende armoede almaar moeilijker uitgelegd.

Maar dus gemengde gevoelens, want ik heb het al vaker gehoord. ‘We gaan het roer omgooien, nieuwe recepten, een krachtdadige aanpak’, en uiteindelijk bleef alles bij het oude. En toch, mensen voelen dat dit zo niet verder kan. En, belangrijk, ik hoor dat niet alleen bij mensen in armoede, ook daarbuiten beseffen steeds meer mensen dat dit anders moet. Maar hoe dan? Vanuit mijn eigen ervaring als jonge moeder met een laag inkomen lanceer ik een paar ideeën.

(meer…)

Hoeveel koste een kind nu echt?

Swingen de kosten echt zo sterk de pan uit dat – zoals de volksmond zegt – je er een huis mee kan kopen? Samen met de KU Leuven en Mama Baas gingen men bij MyFamily op zoek naar de werkelijke kost van een kind in Vlaanderen.

Het onderzoek schetst de kost van een kind op drie terreinen: kindkost, gezinskost en tijdskost.

Met de bevindingen uit het onderzoek smeedde MyFamily het digitale KindKompas. Deze online tool laat elk gezin toe om te berekenen hoeveel een kind in hun situatie kost. (meer…)

Nieuwe kansen voor ondernemers in moeilijkheden

  Vanaf 1 mei gelden nieuwe regels voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Vrije beroepen kunnen voortaan failliet gaan en een nieuwe start wordt makkelijker. Niet iedereen is daarmee opgezet. Leveranciers dreigen met lege handen achter te blijven.  Bedrijven in zwaar weer krijgen voortaan meer mogelijkheden om de totale deconfiture af te wenden. De nieuwe regels […]