Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief ‘collectieve schuldbemiddeling’ genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Deze regeling is bestemd voor schuldenaars die niet in staat zijn om hun schulden over een redelijke termijn terug te betalen. In een gerechtelijke procedure komt een afbetalingsplan dat in principe maximaal zeven jaar duurt.

BIZ Kempen volgt het thema Collectieve Schuldenregeling op en informeert de hulpverleners. We reiken ook hulpmiddelen aan.

Deze pagina is vooral gericht op hulpverleners.

Je vindt er antwoorden op:

  • Wat is een collectieve schuldenregeling?

  • Wat is een minnelijke aanzuiveringsregeling? 

  • Wat als het minder goed loopt? Welke stappen kan ik als hulpverlener ondernemen?

  • Wat kost een collectieve schuldenregeling? 

  • Waar moet je op letten als een cliënt in een collectieve schuldenregeling zit?

  • Hoe kan ik een schuldbemiddelaar aanschrijven? Je vindt op de pagina een tal van voorbeeldbrieven die je kan gebruiken.

  • en zoveel meer

Met verschillende knelpunten zijn we aan de slag gegaan op projectmatige wijze met als doel een menswaardige csr te bekomen door goede samenwerking tussen de verschillende actoren. Wat hieruit ontstaan is, is een samenwerkingsprotocol voor hulpverleners en schuldbemiddelaars. Dit zal niet het eindpunt zijn, maar zal een basis vormen in onze regio om een effectieve en efficiënte csr binnen het kader van de wet uit te bouwen.

overleg vergadering

In 2021 organiseren we vier casusbesprekingen omdat we de dialoog tussen advocaat-schuldbemiddelaars en hulpverleners levend willen houden.Er zullen zowel advocaat-schuldbemiddelaars als hulpverleners aanwezig zijn.

Via dit draaiboek reiken we vanuit BIZ een kader aan voor vlotte samenwerking en complementaire dienst- & hulpverlening dat duidelijkheid schept rond:

  1. alle taken die, naast wat er bij de wet is vastgelegd, idealiter worden uitgevoerd om een zo vlot en positief mogelijk verloop van elke collectieve schuldenregeling te garanderen
  2. welke actoren/diensten deze taken kunnen opnemen zodat duidelijk is naar wie hiervoor kan worden doorverwezen
man met papieren

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Deze procedure heeft een aantal voor- en nadelen.