Informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder, minnelijke en gerechtelijke invordering, …

Handvatten om een goed zicht te krijgen op de leefsituatie van de cliënt, de verwachtingen, de werkpunten en de uitdagingen om zo samen het hulpverleningstraject vorm te geven.

Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst.Voor élke cliënt is het aangewezen om tijdens de hulpverlening in kaart te brengen wat deze nodig heeft om financieel redzaam te kunnen zijn. Vervolgens is het belangrijk om je hulpverlening hierop af te stemmen. Ontdek hier hoe je dat kan aanpakken.

Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling. ontdek hier evaluatiemethodieken om het budgethulpverleningstraject te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen.

Hoe verloopt de procedure collectieve Schuldenregeling? Wat kan ik ondernemen als het niet goed loopt bij mijn cliënt?
Lees ook over het samenwerkingsprotocol.

Info over  de minnelijke en gerechtelijke invordering en de rol van de hulpverlener en de gerechtsdeurwaarder.

Samenwerkingsafspraken tussen Gerechtsdeurwaarder Modero en samenwerkingsverband BIZ Kempen. 

Ontdek interessante opleidingen van BIZ Kempen en andere partners.

Een schat aan basisinformatie over energie, water, huren, telecom, verzekeren, …
Hoe gebeurt de facturatie? Hoe veranderen van leverancier? Wanneer heb je recht op sociaal tarief? …