De erkende instellingen voor schuldbemiddeling registreren jaarlijks het aantal gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: de basisregistratie.

SAM analyseert deze cijfergegevens en vergelijkt ze met de 3 voorgaande jaren. Zo komt SAM vzw tot enkele opvallende vaststellingen. Ook konden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling konden beleidssignalen formuleren. Ook die zijn in het rapport overzichtelijk gebundeld.