Nieuwe overeenkomst schuldbemiddeling (09.12.2022)

Signaal vanuit de Kempen (2019) De erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten, om erkend te blijven of opnieuw erkend te worden, de modelovereenkomst inzake schuldbemiddeling opgemaakt door de Vlaamse regering gebruiken en laten ondertekenen door de cliënt.  Deze modelovereenkomst is in moeilijke taal opgesteld en dus moeilijk te begrijpen voor onze cliënten. OCMW Olen maakte daarom […]

De WAKOSTA?!-app op VRT, ook gezien?!

Update WAKOSTA?! app Goed nieuws: sinds begin september is onze WAKOSTA?!-app opnieuw online. Door een grondige update kan je de app terug gebruiken op alle Apple en Android toestellen. Met de gratis WAKOSTA?!-app kan je heel eenvoudig je budget bijhouden. Je ziet in één oogopslag het bedrag dat je zonder zorgen kan besteden.  De WAKOSTA?! app in het VRT programma ‘Geld zocht’ De WAKOSTA?!-app wordt […]

Gezinnen in budget- en schuldhulpverlening 2019-2022

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling registreren jaarlijks het aantal gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: de basisregistratie.SAM analyseert deze cijfergegevens en vergelijkt ze met de 3 voorgaande jaren. Zo komt SAM vzw tot enkele opvallende vaststellingen. Ook konden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling konden beleidssignalen formuleren. Ook die zijn in het rapport overzichtelijk gebundeld. lees hier het rapport en de beleidsaanbevelingen van SAM VZW

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’.

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’. Deze infobrochure over je rechten bij het OCMW is een leidraad voor iedereen die in contact komt met het OCMW of die als sociale professional rechthebbenden wil ondersteunen hun rechten te realiseren. Het is gebaseerd op praktijkkennis uit het opbouwwerkproject Baskuul  van SAAMO Brussel maar […]

feedback stars

Werkgroep visie en methodieken stelt voor: Evalueren in budget- en schuldhulpverlening.

Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen, voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor […]

idee

Nieuwe info-pagina collectieve schuldenregeling

BIZ Kempen ontwikkelde samen met de werkgroep collectieve schuldenregeling en advocaat-schuldbemiddelaar Bieke Verhaegen een nieuwe info-pagina over de collectieve schuldenregeling aan de hand van de casusbesprekingen. De pagina is vooral gericht op hulpverleners. Je vindt er antwoorden op: Wat is een collectieve schuldenregeling? Wat is een minnelijke aanzuiveringsregeling?  Wat als het minder goed loopt? Welke […]

Nieuwe brochure: Pensioen in zicht? Je budget onder de loep!

Vanuit BIZ krijgen we de laatste jaren het signaal dat steeds meer ouderen zich aanmelden bij de budget- en schuldhulpverlening van OCMW en CAW. De pensioenleeftijd is voor iedereen een moment waarop veel verandert: naast een nieuwe dagbesteding ziet je leven er ook financieel vaak anders uit. Met onze nieuwe brochure willen we mensen die hun pensioen naderen preventief […]