Nieuwe beslaggrenzen loonsbeslag/loonsoverdracht (1/1/2024)

Vanaf 1/1/2024 gelden er nieuwe beslaggrenzen voor loonsbeslag of loonsoverdracht. Grenzen loonbeslag voor beroepsinkomsten in 2024 Vanaf 1 januari 2024 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:  Netto loongrenzen Sommen die vatbaar zijn voor beslag of […]

Nieuwe overeenkomst schuldbemiddeling (09.12.2022)

Signaal vanuit de Kempen (2019) De erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten, om erkend te blijven of opnieuw erkend te worden, de modelovereenkomst inzake schuldbemiddeling opgemaakt door de Vlaamse regering gebruiken en laten ondertekenen door de cliënt.  Deze modelovereenkomst is in moeilijke taal opgesteld en dus moeilijk te begrijpen voor onze cliënten. OCMW Olen maakte daarom […]

De WAKOSTA?!-app op VRT, ook gezien?!

Update WAKOSTA?! app Goed nieuws: sinds begin september is onze WAKOSTA?!-app opnieuw online. Door een grondige update kan je de app terug gebruiken op alle Apple en Android toestellen. Met de gratis WAKOSTA?!-app kan je heel eenvoudig je budget bijhouden. Je ziet in één oogopslag het bedrag dat je zonder zorgen kan besteden.  De WAKOSTA?! app in het VRT programma ‘Geld zocht’ De WAKOSTA?!-app wordt […]

Gezinnen in budget- en schuldhulpverlening 2019-2022

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling registreren jaarlijks het aantal gezinnen in budget- en/of schuldhulpverlening: de basisregistratie.SAM analyseert deze cijfergegevens en vergelijkt ze met de 3 voorgaande jaren. Zo komt SAM vzw tot enkele opvallende vaststellingen. Ook konden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling konden beleidssignalen formuleren. Ook die zijn in het rapport overzichtelijk gebundeld. lees hier het rapport en de beleidsaanbevelingen van SAM VZW

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’.

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’. Deze infobrochure over je rechten bij het OCMW is een leidraad voor iedereen die in contact komt met het OCMW of die als sociale professional rechthebbenden wil ondersteunen hun rechten te realiseren. Het is gebaseerd op praktijkkennis uit het opbouwwerkproject Baskuul  van SAAMO Brussel maar […]

agree

Samenwerkingsafspraken Modero en BIZ Kempen verlengd

Naar aanleiding van signalen uit het netwerk van BIZ Kempen over knelpunten in de samenwerking met gerechtsdeurwaarder Modero, gingen we sinds oktober 2019 met verschillende partners in gesprek met het oog op een betere samenwerking. Uit deze constructieve gesprekken ontstonden er een aantal samenwerkingsafspraken die we jaarlijks evalueren en bijsturen. Gezien de positieve feedback over […]