agree

Samenwerkingsafspraken Modero en BIZ Kempen verlengd

Naar aanleiding van signalen uit het netwerk van BIZ Kempen over knelpunten in de samenwerking met gerechtsdeurwaarder Modero, gingen we sinds oktober 2019 met verschillende partners in gesprek met het oog op een betere samenwerking. Uit deze constructieve gesprekken ontstonden er een aantal samenwerkingsafspraken die we jaarlijks evalueren en bijsturen. Gezien de positieve feedback over […]

feedback stars

Werkgroep visie en methodieken stelt voor: Evalueren in budget- en schuldhulpverlening.

Kwaliteitsvolle en efficiënte budgethulpverlening is gebaat bij een regelmatige evaluatie, zowel tussen cliënt en hulpverlener als tussen hulpverleners onderling.Opvolging van een hulpverleningstraject, tijdig aan afbouw werken en afbouw/stopzetting in vraag stellen, voorkomt slapende dossiers. Dit kan ruimte en zuurstof creëren om tijdig af te ronden en voorkomt (lange) wachtlijsten. Op langere termijn zorgt evalueren voor […]

Werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening stelt voor: financiële redzaamheid in budget- en schuldhulpverlening.

Financiële redzaamheid veronderstelt het in balans houden van inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. Het begrip gebruiken we zowel voor personen die hun budget zelfstandig beheren, als voor personen die inzien dat ze het niet alleen redden en gepaste (professionele) ondersteuning zoeken (Nibud). De nadruk op de term redzaam in plaats van zelfredzaam […]

Werkgroep visie en methodieken in budget- en schuldhulpverlening stelt voor: Opstart van budgethulpverlening.

Elke dienst die budgethulpverlening aanbiedt, heeft een eigen aanpak om een budgethulpverleningstraject op te starten. Om hulpverleners hierin te ondersteunen, reiken we handvatten aan zodat ze een goed zicht krijgen op de leefsituatie van de cliënt, de verwachtingen, de werkpunten en de uitdagingen. Hierdoor kunnen hulpverleners en cliënt samen hun hulpverleningstraject vormgeven en de gepaste […]

idee

Nieuwe info-pagina collectieve schuldenregeling

BIZ Kempen ontwikkelde samen met de werkgroep collectieve schuldenregeling en advocaat-schuldbemiddelaar Bieke Verhaegen een nieuwe info-pagina over de collectieve schuldenregeling aan de hand van de casusbesprekingen. De pagina is vooral gericht op hulpverleners. Je vindt er antwoorden op: Wat is een collectieve schuldenregeling? Wat is een minnelijke aanzuiveringsregeling?  Wat als het minder goed loopt? Welke […]

Nieuwe brochure: Pensioen in zicht? Je budget onder de loep!

Vanuit BIZ krijgen we de laatste jaren het signaal dat steeds meer ouderen zich aanmelden bij de budget- en schuldhulpverlening van OCMW en CAW. De pensioenleeftijd is voor iedereen een moment waarop veel verandert: naast een nieuwe dagbesteding ziet je leven er ook financieel vaak anders uit. Met onze nieuwe brochure willen we mensen die hun pensioen naderen preventief […]

NIEUW! spreekuur collectieve schuldenregeling

BIZ Kempen, CAW de Kempen en advocaat-schuldbemiddelaar Bieke Verhaegen van AVAS Antwerpen (Antwerpse vereniging van advocaat-schuldbemiddelaars) slaan de handen in elkaar. Het resultaat is een spreekuur waar je zowel als hulpverlener, al dan niet samen met je cliënt, en als burger terecht kan met vragen over de collectieve schuldenregeling, en dit 2 keer per maand. Op het spreekuur is ook steeds een prodeo-advocaat aanwezig waardoor er de mogelijkheid is om samen een verzoekschrift op te maken.

NIEUW: info-pagina WAKOSTA-app

Ontdek onze nieuwe pagina met praktische handleiding en tips voor hulpverleners! Daarnaast vind je er een lessenpakket die je kan gebruiken om jongeren spelenderwijs bewuster om te gaan met geld door gebruik te maken van de app. Waarom de WAKOSTA?! app? De app is gratis en makkelijk in gebruik. Een smartphone heb je snel bij de hand en […]