Nieuwe beslaggrenzen loonsbeslag/loonsoverdracht (1/1/2024)

Vanaf 1/1/2024 gelden er nieuwe beslaggrenzen voor loonsbeslag of loonsoverdracht. Grenzen loonbeslag voor beroepsinkomsten in 2024 Vanaf 1 januari 2024 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:  Netto loongrenzen Sommen die vatbaar zijn voor beslag of […]

Nieuwe overeenkomst schuldbemiddeling (09.12.2022)

Signaal vanuit de Kempen (2019) De erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten, om erkend te blijven of opnieuw erkend te worden, de modelovereenkomst inzake schuldbemiddeling opgemaakt door de Vlaamse regering gebruiken en laten ondertekenen door de cliënt.  Deze modelovereenkomst is in moeilijke taal opgesteld en dus moeilijk te begrijpen voor onze cliënten. OCMW Olen maakte daarom […]

De WAKOSTA?!-app op VRT, ook gezien?!

Update WAKOSTA?! app Goed nieuws: sinds begin september is onze WAKOSTA?!-app opnieuw online. Door een grondige update kan je de app terug gebruiken op alle Apple en Android toestellen. Met de gratis WAKOSTA?!-app kan je heel eenvoudig je budget bijhouden. Je ziet in één oogopslag het bedrag dat je zonder zorgen kan besteden.  De WAKOSTA?! app in het VRT programma ‘Geld zocht’ De WAKOSTA?!-app wordt […]

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’.

Saamo ontwikkelde de ‘OCMW-infobrochure: alles over je rechten bij het OCMW’. Deze infobrochure over je rechten bij het OCMW is een leidraad voor iedereen die in contact komt met het OCMW of die als sociale professional rechthebbenden wil ondersteunen hun rechten te realiseren. Het is gebaseerd op praktijkkennis uit het opbouwwerkproject Baskuul  van SAAMO Brussel maar […]