Signaal vanuit de Kempen (2019)

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten, om erkend te blijven of opnieuw erkend te worden, de modelovereenkomst inzake schuldbemiddeling opgemaakt door de Vlaamse regering gebruiken en laten ondertekenen door de cliënt. 

Deze modelovereenkomst is in moeilijke taal opgesteld en dus moeilijk te begrijpen voor onze cliënten. OCMW Olen maakte daarom een begrijpbare ‘vertaling’ van het document. Zij stelden de vraag aan de helpdesk schuldbemiddeling (SAM vzw) of ze deze overeenkomst mogen gebruiken in hun werking. Zij lieten weten dat het model zoals dat is vastgelegd bij BVR (besluit Vlaamse regering) gebruikt moet worden als je je erkenning als dienst Schuldbemiddeling niet wil verliezen. 

BIZ Kempen heeft dit signaal aangekaart op het BIZ-SAM overleg in 2019 waarbij SAM vzw dit signaal ter harte heeft genomen. We zijn dit blijven opvolgen vanuit alle BIZ-regio’s.

Nieuwe overeenkomst schuldbemiddeling 09.12.2022

De nieuwe overeenkomst is – dankzij een samenwerking met een aantal erkende instellingen voor schuldbemiddeling en BudgetInzicht (BIZ) – opgesteld in meer toegankelijke taal.

OCMW’s en CAW’s in Vlaanderen die een dossier schuldbemiddeling opstarten zijn vanaf vrijdag 9 december 2022 verplicht om de nieuwe modelovereenkomst schuldbemiddeling te gebruiken.

Download hier de nieuwe overeenkomst die elke Erkende dienst voor schuldbemiddeling vanaf 9.12.2022 dient te gebruiken.

SAM vzw kreeg ondertussen heel wat vragen over deze nieuwe overeenkomst. SAM vzw bundelt de meest gestelde vragen op een FAQ pagina. Je vindt er antwoorden op:

  • Telt deze overeenkomst ook voor lopende dossiers?
  • Dienen cliënten deze nieuwe overeenkomst terug te ondertekenen?
  • Mag de inhoud gewijzigd worden?
  • ,.